Show simple item record

dc.contributor.advisorFrorip, Aleksandr
dc.contributor.advisorJõgi, Erkki
dc.contributor.authorEisler, Lauri
dc.date.accessioned2013-05-28T06:33:08Z
dc.date.available2013-05-28T06:33:08Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/907
dc.description.abstractlõputöös projekteeriti poolautomaatne kvaliteedikontrolli koordinaatlaud väikeettevõttele, koostöös ettevõtetega Jeko Disain OÜ ja Ldiamon AS. Projekteeritud koordinaatlaud on mõeldud kasutamiseks elektroonikakoostete kvaliteedikontrolli protsessis soovitatavalt koos digitaalmikroskoobiga, kuid vajadusel on kastatav ka mitte digitaalse väljaulatuva statiiviga tavalise mikroskoobiga. Enne koordinaatlaua projekteerima asumist tutvuti erinevate kvaliteedikontrolli süsteemidega ja analüüsiti autonoomse AOI sobivust Jeko Disain OÜ ja Ldiamon AS tootmismahtude korral. Tulemuseks oli AOI mitte sobivus ja otsus jätkata koordinaatlaua disainimist. Projekteerimise käigus valmistati prototüüp, millel katsetati tehnilisi lahendusi ning juhtseadme seadistusi, kasutatades projektis ette nähtud samm-mootoreid. Projekteerimise käigus arvestati eelnevalt soetatud digitaalmikroskoobi mõõtmetega, tagamaks ühilduvus disainitava seadmega. Seadme ehituses on arvestatud ESD nõuetega ning on tagatud maandus kogu seadme ulatuses. Lisaks arvestati kvaliteedikontrolli töötaja soovitustega. Kasutades prototüüpi, viidi seadme ehituses sisse parendused, näiteks korrigeeriti juhikute kuju ning asendati õli määre kuivmäärdeainega. Prototüübil katsetati juhtseadet ning leiti sobivaim seadistus, mille juures oli korduvteostatavuse ehk positsioneerimise korratavuse tulemus rahuldav. Koordinaatlaua programmeerimiseks loodi programmi plokkskeem, millel põhinedes koostatakse järgmise etapina koordinaatlaua juhtimiseks programm. Kasutajaliideses vigade sisestamiseks koostati koostöös kvaliteedi kontrolli töötajaga märgitavate vigade loetelu ning kirjeldati kasutajaliidese tööpõhimõte. Projekteerimise käigus arvutati välja seadme maksumus, milleks on 475 €. Lõputöö raames püstitatud eesmärk projekteerida väikeettevõttele osaliselt automatiseeritud koordinaatlaud täideti. Järgmiste etappidena on tarvis projekteerida lightbox ja programmeerida kasutajaliides ning seadme juhtprogramm. Juhtprogrammi koostamisel on soovitatav kasutada Stallguard funktsiooni.est
dc.description.abstractThis project describe the design activities of a quality control setup for small industries and a process flow of building the prototype to test design solutions and stepper-motor drive.At the beginning of the graduation thesis, an overview is given of the meaning of quality, IPC,and ESD. An overview of the existing quality control setups has been given as well. The outcome of the graduation thesis is a description of a quality control setup design flow, illustrations, design cost calculations, and a user software block diagram.eng
dc.subjectkoordinaatlauadest
dc.subjectprojekteerimineest
dc.subjectväiketööstusest
dc.subjectsamm-mootoridest
dc.subjectseadmedest
dc.subjectTMC-310
dc.subjectAOI
dc.subjectESD
dc.subjectIPC
dc.subjectkvaliteetest
dc.subjectlõputöödest
dc.titleTrükkplaadi osaliselt automatiseeritud kooste kontrollseade väiketootjaleest
dc.title.alternativeA semi-automated quality control setup for electronics assemblies for small industryeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2013-05-31
rioxxterms.freetoread.startdateainult raamatukogus
rioxxterms.freetoread.startdateonly in library


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record