Recent Submissions

 • Growth potential of Listeria monocytogenesin ready-to-eat minced meat samples enriched with plant powders : [poster] 

  Koskar, Julia; Meremäe, Kadrin; Elias, Terje; Mäesaar, Mihkel; Rätsep, Reelika; Roasto, Mati (Estonian University of Life Sciences, 2023)
  Listeriosis which is one of the most severe foodborne illnesses, ranks as the fifth most commonly reported zoonosis among humans in the European Union To ensure the safety of ready to eat ( foods, Regulation ( No 2073 ...
 • Screening for new natural food additives with antibacterial properties against pathogenic bacteria : [poster] 

  Kapp, Karmen; Cruz, Cristina D.; Chic Lorente, Helena; Laakso, Riina; Nicoletti, Anita; Raudsepp, Piret; Meremäe, Kadrin; Roasto, Mati; Tammela, Päivi (Estonian University of Life Sciences, 2023)
  • Due to increasing customer awareness, there is a trend to seek new natural food additives that can be used as antibacterial and/or antioxidative agents in food products [1] • Plant-based extracts consist of compounds ...
 • Food hygiene and –safety research in EMU : [presentation] 

  Roasto, Mati (Estonian University of Life Sciences, 2023)
  Rahvusvahelise projekti INTEREST ("Uuenduslikud tehnoloogiad väärtuslike ühendite saamiseks põllumajandussaaduste ja mereandide tootmise kõrvalproduktidest ja nende toidutoodetes kasutamiseks"; projekti kirje: V230113PKANPA) ...
 • EMÜ VLI toiduhügieeni ja –ohutuse üksuse teadustöö ning koostöövõimalused ettevõtetega : [esitlus] 

  Roasto, Mati (Eesti Maaülikool, 2023)
  Toiduhügieen ja selle eesmärgid: • Toiduhügieen on kõik tingimused ja meetmed, mis on vajalikud toidu ohutuse ja sobivuse tagamiseks toiduahela kõigis etappides – Codex Alimentarius, Food Hygiene, Fourth Edition, Rome ...
 • Time method and my competences : [presentation] 

  Sünter, Alar (Estonian University of Life Sciences, 2023)
  Rahvusvahelise projekti INTEREST ("Uuenduslikud tehnoloogiad väärtuslike ühendite saamiseks põllumajandussaaduste ja mereandide tootmise kõrvalproduktidest ja nende toidutoodetes kasutamiseks"; projekti kirje: V230113PKANPA) ...
 • Toores lihas toimuvate protsesside jaotus perioodideks ATP laguproduktide sisalduse muutumise alusel : [esitlus] 

  Sünter, Alar; Kuznetsov, Artur; Püssa, Tõnu (Eesti Maaülikool, 2023)
  Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2023" slaidiesitlus.
 • Hakklihatoodete riknemise pidurdamine taimsete tootmisjääkidega : [esitlus] 

  Püssa, Tõnu; Anton, Dea; Rusalepp, Linda; Meremäe, Kadrin; Roasto, Mati; Kaldmäe, Hedi; Bleive, Uko; Rätsep, Reelika (Eesti Maaülikool, 2022)
  Ettekandes käsitleme: käimasoleva ResTA 14 projekti TAIMLOOMTOIT ühte suuremat katset •Projekti TAIMLOOMTOIT eesmärgiks o n teaduslikult põhjendatud suurima liha ja kala keemilise ja bakterioloogilise riknemise põhiprotsesside ...
 • Ülevaade RESTA14 projekti TAIMLOOMTOIT tulemustest – liha- ja kalatoodetele lisandväärtuse andmine aiandustootmises tekkivate mahlapressjääkidega 

  Rätsep, Reelika; Roasto, Mati; Anton, Dea; Meremäe, Kadrin; Tepper, Marek; Kaldmäe, Hedi; Bleive, Uko; Kerner, Kristi; Sünter, Alar; Aluvee, Alar; Rusalepp, Linda; Koskar, Julia; Sarv, Viive; Venskutonis, Petras Rimantas; Püssa, Tõnu (Eesti Maaülikool, 2023)
  Toidu tootmise kõrvalsaaduste väärindamine ja teaduspõhiste tervislike toidutoodete teadus- ja arendustegevus on viimastel aastatel hoogustunud ning ring- ja biomajanduse kontekstis väga oluline. Tarbijate usaldus ja ...
 • Listeria monocytogenes’e kasvu pidurdamise võimalused taimsete lisanditega hakklihatoodetes 

  Roasto, Mati; Meremäe, Kadrin; Koskar, Julia; Elias, Terje; Rätsep, Reelika (Eesti Maaülikool, 2023)
  Listerioos on Euroopa Liidus (EL) viies kõige sagedamini registreeritud zoonoos inimestel ja üks tõsisemaid toidutekkelisi haigusi. 2021. aastal vajas EL-s 96,5% listerioosi haigestunutest haiglaravi ning 13,7% listerioosi ...
 • Taimsete lisandite mõju verivorstide säilivusele ja kvaliteedile 

  Meremäe, Kadrin; Roasto, Mati; Anton, Dea; Tepper, Marek; Elias, Terje; Kerner, Kristi; Rätsep, Reelika; Püssa, Tõnu (Eesti Maaülikool, 2023)
  Kuna verivorstid on eestlaste toidulaual olulisel kohal, siis pakub huvi nende koostise tootearendus naturaalsemate toodete suunas. Üks võimalus on verivorstide koostises kasutada taimseid lisandeid, millel on teaduslikult ...
 • Toores lihas toimuvate protsesside jaotus perioodideks energiarikaste nukleotiidide (ATP) laguproduktide sisalduste muutumise alusel 

  Sünter, Alar; Kuznetsov, Artur; Püssa, Tõnu (Eesti Maaülikool, 2023)
  Toidu valmistamiseks valime toore liha eelkõige välimuse ja lõhna järgi. Need näitajad on enamasti kasutusel ka liha kvaliteedi määramise nn sensoorikameetodi põhikomponentidena. Tihti saame pidada toitu kõlbmatuks alles ...
 • Valmistoidu nakatamiskatsed L. monocytogenes´ga 

  Roasto, Mati; Meremäe, Kadrin; Koskar, Julia; Elias, Terje; Rätsep, Reelika (Eesti Maaülikool, 2023)
  Stendiettekande kokkuvõte. Stendiettekanne annab ülevaate Listeria monocytogenes´e olulisusest valmistoitude toiduohutuse tagamisel ning taimsete lisandite mõjust tema kasvule küpsetatud hakklihatoodetes.
 • Valmistoidu nakatamiskatsed Listeria monocytogenes´ga : [poster] 

  Roasto, Mati; Meremäe, Kadrin; Koskar, Julia; Elias, Terje; Rätsep, Reelika (Eesti Maaülikool, 2023)
  Listeria monocytogenes´t peetakse jahutatud valmistoitude puhul üheks kõige ohtlikumaks toidupatogeeniks, kuna ta on võimeline kasvama ka külmkapi temperatuuridel ning võib põhjustada inimestel raskekujulist haigust - ...
 • Taimsete lisandite mõju verivorstide säilivusele ja kvaliteedile : [poster] 

  Meremäe, Kadrin; Roasto, Mati; Anton, Dea; Tepper, Marek; Elias, Terje; Kerner, Kristi; Rätsep, Reelika; Püssa, Tõnu (Eesti Maaülikool, 2023)
  Verivorstid on eestlaste toidulaual olulisel kohal. Seda enam pakub huvi verivorstide koostise edasiarendus tervislikumate ja naturaalsemate toodete suunas. Üks võimalus on kasutada selleks taimseid lisandeid, et anda ...
 • Komplekssed kestvuskatsed toidu säilimisaja määramiseks 

  Koskar, Julia; Roasto, Mati; Laikoja, Katrin; Meremäe, Kadrin; Rätsep, Reelika (Eesti Maaülikool, 2022)
  Käesoleva artikli eesmärgiks on anda ülevaade toidukäitlemisega alustavale ettevõtjale toidu säilimisaja määramiseks vajalike kestvuskatsete planeerimisest, sealhulgas laboratoorsete analüüside valiku põhimõtetest ja ...
 • Polüfenoolid tomati pressjääkides 

  Anton, Dea; Rusalepp, Linda; Meremäe, Kadrin; Bleive, Uko; Rätsep, Reelika; Kaldmäe, Hedi; Roasto, Mati; Püssa, Tõnu (Eesti Maaülikool, 2022)
  Tomatit tarbitakse nii värskelt kui töödelduna. Mahla valmistamisel tuleb aga arvestada, et umbes 5-30% (Szabo jt, 2019) tooraine massist jääb jääkidesse, mis põhiliselt koosneb koortest, seemnetest ja vähesel määral ...
 • Hakklihatoodete riknemise pidurdamine taimsete tootmisjääkidega 

  Püssa, Tõnu; Anton, Dea; Rusalepp, Linda; Meremäe, Kadrin; Roasto, Mati; Kaldmäe, Hedi; Bleive, Uko; Rätsep, Reelika (Eesti Maaülikool, 2022)
  Kuna lihas on palju erinevaid keemilisi ja biokeemilisi (ensümaatilisi) aktiiv- susi, siis on liha, eriti peenestatud kujul, üks kõige kiiremini riknevaid toiduaineid. Teisalt on liha suurepärane kompleks ainetest, mida ...
 • Covid-19 mõju mikrobioloogilisele toiduohutusele Euroopa Liidus ja Eestis 

  Roasto, Mati; Laikoja, Katrin; Mäesaar, Mihkel (Eesti Maaülikool, 2022)
  Käesolev artikkel annab ülevaate zoonoossete toidupatogeenide toidus levimuse ning toidutekkeliste haigusjuhtumite suundumustest Euroopa Liidus (EL) k.a. Covid-19 pandeemia võimalikust mõjust toidutekkeliste mikrobioloogiliste ...
 • The Effect of Pasteurized Milk Extracellular vesicles on Bacterial Growth : [poster] 

  Sapugahawatte, Dulmini Nanayakkara; Midekessa, Getnet Balcha; Godakumara, Kasun; Prasadini, Madhusha; Kodithuwakku, Suranga; Roasto, Mati; Andronowska, Aneta; Fazeli, Alireza (Estonian University of Life Sciences, 2023)
  Milk-derived extracellular vesicles (mEVs) have gained attention for their potential biological activities, including antibacterial properties and they can carry bioactive molecules. The mEVs can survive high temperatures ...
 • The effect of pasteurized milk extracellular vesicles on bacterial growth 

  Sapugahawatte, Dulmini Nanayakkara; Midekessa, Getnet Balcha; Godakumara, Kasun; Prasadini, Madhusha; Kodithuwakku, Suranga; Roasto, Mati; Andronowska, Aneta; Fazeli, Alireza (Estonian University of Life Sciences, 2023)
  Extracellular vesicles (EVs) are released by cells and have a lipid bilayer structure. EVs harbor various molecules, including proteins, RNAs, and DNAs. Studies of mammalian EVs are increasingly attracting the interest ...

View more