"Looduslike bioaktiivsete ainete toimete mehhanismide uurimine loomsetes toitudes" (1.01.2022-31.12.2026); Vastutav täitja: Mati Roasto, Eesti Maaülikool; Rahastaja: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur. "Effects and mechanisms of plant bioactive substances in foods of animal origin" (1.01.2022−31.12.2026); Principal Investigator: Mati Roasto, Estonian University of Life Sciences; Funder: Estonian Research Council. Projektis keskendutakse erinevate taimsete ainete antioksüdantse, antiautolüütilise ja antimikroobse toime intensiivsuse ja mehhanismide uurimisele, eesmärgiga koostada optimeeritud taimsete materjalide segud, mille komponendid toimiksid sünergiliselt polüküllastamata rasvhapete ja valkude oksüdatsiooni pidurdamisel erinevates kergesti oksüdeeruvates liha- ja kalamaatriksites. Paralleelselt hinnatakse samade segude pärssivat toimet toiduainete riknemist põhjustava ja patogeense mikrobioota kasvupotentsiaalile. Täiendavalt uuritakse mikroobikooslust tervikuna ning selle struktuurilist ning ajalist muutumist erinevates taimse materjaliga rikastatud liha- ja kalamaatriksites. ATP autolüüsi produktide põhjal arendatakse uut liha ja kala värskuse määramise meetodit. Töö praktiliseks tulemuseks on saadud andmete kasutamine tervislike liha- ja kalatoodete valmistamiseks. See eeldab uusi kompleksseid uuringuid bioaktiivse taimse materjali võimaliku kasutamise kohta toidus.

Collections

Recent Submissions

View more