Show simple item record

dc.contributor.advisorVassiljev, Peeter
dc.contributor.authorOras, Keith
dc.date.accessioned2022-05-20T08:25:40Z
dc.date.available2022-05-20T08:25:40Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/7392
dc.descriptionBakalaureusetöö Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse õppekavalest
dc.description.abstractVastavalt Tartu linna üldplaneeringule on südalinna kultuurikeskuse jaoks ette nähtud 8840 m2 maa-ala Tartu Keskpargis. Tartu Keskpark on väheste lisafunktsioonidega park Tartu kesklinnas, mida kasutatakse enamasti läbi kõndimiseks. Bakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida Keskpargi hetkeolukorda ja töötada välja uus kujunduslahendus, mis säilitaks pargis võimalikult palju kõrghaljastust ning luua Keskparki positiivse loodusmõjuga südalinna kultuurikeskus. Tartu Keskpargi kujundamine jaotati mitmeks etapiks: uuriti erinevaid teaduslikke artikleid ja kirjandust, külastati Keskparki, kus uuriti ala probleeme, häid omadusi ning hetkelist olukorda. Lisaks arvutati soojussaare efekti Keskpargis ja selle ümbruses ning hinnati millise temperatuuri muutuse tooks südalinna kultuurikeskuse ehitamine Keskparki võrreldes hoone ehitamisega Kaubamaja parkla, Turuhoone parkla ning Vabaduse puiestee kohale. Viimasena koostati uue Keskpargi kujundus ja toodi välja erinevad kultuurikeskuse asukoha võimalused. Töö tulemusena pakuti välja erinevaid võimalusi, kuidas südalinna kultuurikeskus rajada Keskparki nii, et pargis säiliks võimalikult palju kõrghaljastust ning tekiks minimaalne soojussaare efekt. Lisaks sellele kujundati Keskpark nii mitmekesise taimestikuga ökoloogiliseks alaks kui ka tegevusrohkeks linnapargiks.est
dc.description.abstractAccording to Tartu city’s general plan the culture centre has a defined area of 8840 m2 in Tartu Keskpark. Tartu Keskpark is a park in Tartu downtown, that has few features and is mostly used for walking through. This dissertations objective was to analyse the current situation in Tartu Keskpark and create a new design solution that would keep as many of the trees as possible. Also to provide different solutions for a culture centre with positive natural impact. The design of the culture centre in Tartu Keskpark was divided to multiple stages: different literature and scientific articles were studied, visits to Keskpark were made, where area’s existing situation, different problems and positive aspects were examined. In addition the urban heat island effect in Keskpark and the surrounding areas was analyzed to determine how culture centre would impact the temperature if the building was built to Keskpark compared to building it above Vabaduse puiestee, Kaubamaja parking lot and Turuhoone parking lot. Last the new design of Keskpark was proposed in addition to different location options for the culture centre. As the result of this thesis different options were offered how to establish culture centre in Tartu Keskpark in a way that would preserve as much of the tall landscape as possible and minimal urban heat island effect would take place. In addition Keskpark was designed to be an ecological area with diverse vegetation and also have different possibilities for activities.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectTartu Keskparkest
dc.subjectkujundusprojektest
dc.titlePositiivse loodusmõjuga südalinna kultuurikeskuse kujundus Tartu Keskparkiest
dc.title.alternativeDesign of culture centre park with positive natural impact in Tartu Keskparkeng
dc.typeBachelor Thesiseng
dc.date.defensed2022-06-01
rioxxterms.freetoread.startdate01.09.2022


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record