Viimati lisatud

 • Metsade looduslikkuse taastamise juhend 

  Jõgiste, Kalev (koostaja); Kuuba, Rainer (koostaja); Viilma, Kaili (koostaja); Korjus, Henn (koostaja); Kiviste, Andres (koostaja); Kalda, Aino (koostaja); Parmasto, Erast (koostaja); Jüriado, Inga (koostaja); Lõhmus, Piret (koostaja); Õunap, Heino (koostaja) (Metsahoiu Sihtasutus, 2008)
  Metsade looduslikkuse taastamise juhend on valminud Euroopa Komisjoni LIFE-Nature programmi projekti “Prioriteetsete metsaelupaigatüüpide kaitse Eestis”raames 2002.a. ja seejärel täiendatud 2008.a. Juhendis esitatakse ...
 • Metsa-aabits 

  Püttsepp, Juhani (Metsahoiu Sihtasutus, 2020)
  Lähme metsa! Sõna „mets“ on väga vana. Kui rändaksid ajas viis tuhat aastat tagasi ja kohtaksid mõnd meie Eesti esivanemat, siis saaks ta aru küll, millest sa kõneled, kui ütled „mets“. „Oh-oh-hoo! Mets!“ möirgaks ...
 • Reoveepuhastuse käsiraamat 

  Kuusik, Aare; Kivirüüt, Aimar; Noorvee, Alar; Maastik, Aleksander; Villers, Andra; Menert, Anne; Kuusik, Argo; Sikk, Aser; Rist, Daisi; Haiba, Egge; Saaremäe, Egle; Tõnisberg, Enn; Lember, Erki; Jaaku, Jaak; Truu, Jaak; Orupõld, Kaja; Karabelnik, Kristjan; Salumäe, Maarja-Liis; Laht, Mailis; Kriipsalu, Mait; Põldemaa, Mait; Kõiv-Vainik, Margit; Taklai, Mart; Gross, Mihkel; Sokk, Olev; Kängsepp, Pille; Tamm, Priit; Kärmas, Raili; Tenno, Taavo; Tamm, Toomas; Värk, Vahur; Lemmiksoo, Vallo; Kõrgmaa, Vallo; Kõrgmaa, Vallo (koostaja); Kriipsalu, Mait (koostaja) (CleanEST, 2023)
  Vett vajavad eluks kõik meie planeedil elavad organismid, sh inimesed. Eestis kasutatakse olmes ja tootmises nii pinna- kui ka põhjavett. Suur osa sellest jõuab kanalisatsiooni ning tuleb enne loodusesse tagasi juhtimist ...
 • Kaugseire Eestis 2022: artiklikogumik 

  (Tartu Ülikooli Tartu observatoorium, 2023)
  Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi poolt kirjastatud artiklikogumiku väljaandmist toetasid Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja Keskkonnaagentuur.
 • Theory of Vibrating Lifting Tools of Sugar Beet Harvesters 

  Bulgakov, Volodymyr; Pascuzzi, Simone; Holovach, Ivan; Olt, Jüri; Adamchuk, Valerii; Santoro, Francesco (MDPI, 2022)
  The cultivation and harvesting of sugar beets (roots and leaves) is one of the most labour and energy consuming work processes in the agricultural industry. The most important task in sugar beet farming is to improve the ...
 • Zero waste koolituskäsiraamat 

  Kalle, Kadri; Arro, Grete; Kriipsalu, Mait; McQuibban, Jack; Kranjc, Jaka; Žnajder, Žaklina; Kenk, Kadi (The BEZWA project (Building a European Zero Waste Academy), 2022)
  “Kui me võtame omaks uue maailmavaate (või osa sellest), kaotame automaatselt suure osa suutlikkusest meenutada, mida me uskusime enne seda, kui teistmoodi mõtlema hakkasime.“ Daniel Kahneman
 • Zero waste training handbook 

  Kalle, Kadri; Arro, Grete; Kriipsalu, Mait; McQuibban, Jack; Kranjc, Jaka; Žnajder, Žaklina; Kenk, Kadi (BEZWA projekt (Building a European Zero Waste Academy), 2022)
  “Once we adopt a new view of the world (or any part of it), we immediately lose much of our ability to recall what we used to believe before our mind changed.“ Daniel Kahneman
 • GNSS - globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem geodeetilise täpsusega asukohamääranguks : õpik kõrgkoolidele 

  Ellmann, Artu; Kall, Tarmo; Kollo, Karin; Liibusk, Aive (Eesti Maaülikool, 2022)
  Käesolev õpik on koostatud ning välja antud Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi „Eestikeelsete kõrgkooliõpikute loomise toetamise põhimõtted 2018– 2027“ toel. Õpiku kirjutamisel on lähtutud Eesti Maaülikooli ja ...
 • Didactic guide for utilization of digital manufacturing tools for product development and manufacturing (ProDeM) in higher education : guidebook 

  Wdowik, Roman; Magdzik, Marek; Nazarko, Piotr; Śliwa, Romana; Bełzo, Artur; Bendikienė, Regita; Čiuplys, Antanas; Česnavičius, Ramūnas; Juzėnas, Kazimieras; Rimašauskas, Marius; Leemet, Tõnu; Zimmermann, Mailis; Madissoo, Marten; Jakobsen, Jan-Tore; Ratnayake, R.M. Chandima; Pancaldi, Chiara; Rigattieri, Linda; Romanini, Mariaelena; Benini, Alice (Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2022)
  General objectives of PRODEM education. Teaching of product development requires various digital tools. Nowadays, the digital tools usually use computers, which have become a standard element of manufacturing and teaching ...
 • GNSS – globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem geodeetilise täpsusega asukohamääranguks : praktilised ülesanded 

  Ellmann, Artu; Kall, Tarmo; Kollo, Karin; Liibusk, Aive (Eesti Maaülikool, 2022)
  Kõrgkooliõpiku „GNSS – globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem geodeetilise täpsusega asukohamääranguks“ teooria osas sisalduva info paremaks mõistmiseks on õpiku autorid loonud viieteistkümnest ülesandest koosneva praktiliste ...
 • Kaugseire Eestis 2021: artiklikogumik 

  (Tartu Ülikooli Tartu observatoorium, 2022)
  Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi poolt kirjastatud artiklikogumiku väljaandmist toetasid Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja Keskkonnaagentuur.
 • Järvselja looduskaitseala kaitsekorralduskava 2012-2021 

  Laas, Eino (koostaja); Tattar, Taavi (koostaja); Teppo, Peep (koostaja); Paal, Taimi (koostaja); Tatsi, Kristel (koostaja) (Keskkonnaamet, 2012)
  Vastavalt looduskaitseseaduse §-le 25 on kaitsekorralduskava hoiualade ja kaitsealade alapõhise kaitse korraldamise aluseks. Kaitsekorralduskava kinnitab Keskkonnaameti peadirektor. Teave kaitsekorralduskava kinnitamise ...
 • Sada aastat emakeelset akadeemilist metsandusharidust Eestis 

  Sibul, Ivar (koostaja); Meikar, Toivo (koostaja); Kasesalu, Heino (koostaja); Trei, Piret (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2020)
  Saateks
 • Metsamullast metsakasvukohatüübini 

  Asi, Endla (koostaja) (Keskkonnaagentuur, 2021)
  Aastatel 2006–2008 läbi viidud metsamullaseire teise ringi ajal metsaseire I astme vaatlusaladel (ICP Forests Level-I, rahvusvaheline pilootprojekt BioSoil Soil) tehti kõigist projekti raames rajatud mula põhikaevete ...
 • Metsasõbra meelespea 

  Sell, Indrek (koostaja); Kinks, Riho; Kraut, Ann; Leis, Mare; Lutsar, Lauri; Martin, Ants-Johannes; Palo, Anneli; Sell, Indrek; Timm, Uudo (Eestimaa Looduse Fond, 2014)
  Hea lugeja! Hoiad käes Eestimaa Looduse Fondis koostatud raamatut meie metsade loodusest. Raamatu eesmärk on pakkuda taustateadmisi inimestele, kes teevad või plaanivad metsas raietöid. Olgu see langetustraktori roolis ...
 • Põllumajandustehnika II, Karjandustehnika : õpik kõrgkoolidele 

  Leola, Arvo; Priekulis, Juris; Leola, Taavi; Reinvee, Märt; Luik, Matis (Eesti Maaülikool, 2021)
  Põllumees, kes põllutööajakirja ei loe, sarnaneb niitjaga, kes niidab, aga oma vikatit ei terita. Sarnaneb õpilasega, kes õpib õpikuta.“ Nii võtab põllumehe harimise kokku Eesti põllumajandusteadlane, põllutöömasinate ...
 • Statistiline mets : 20 aastat statistilist metsainventeerimist Eestis 

  Aitsam, Viio; Sims, Allan; Tolm, Tarmo; Nikopensius, Maris; Karu, Helen; Raudsaar, Madis; Valgepea, Mati; Timmusk, Tiiu; Pärt, Enn (Keskkonnaagentuur, 2019)
  Mets. Sel lühikesel sõnal võib olla inimeste jaoks vägagi erinev tähendus. On neid, kelle jaoks mets on midagi kauget ja vähetähtsat, vaid taustapilt autosõidul ühest linnast teise. Mõni otsib metsalt vaimset tuge, teine ...
 • Puiduenergia : väljaanne metsaomanikule 

  Vilkriste, Lelde (Eesti Maaülikooli Tehnikainstituut, 2012)
  Uued stiimulid metsaomanikele. Puidu kasutamine energiaallikana on Eestis järjest aktuaalsemaks muutumas. Seda tingivad lisaks ELi seatud eesmärkidele ning kliimamuutuste ja CO2 heitkoguste vähendamisega seotud ...
 • Teejuht püsimetsandusse 

  Remm, Liina (koostaja); Kuresoo, Liis (koostaja); Rünkla, Mihkel (koostaja) (Eestimaa Looduse Fond, 2020)
  Selle kirjatöö peamine eesmärk on, nagu pealkirigi ütleb, teed juhatada. Teekonnale on oodatud kõik, kes soovivad end mitmesuguste looduslähedaste metsa majandamise võtetega kurssi viia. Kuigi retk võiks pakkuda huvi ...
 • Dendroloogilised uurimused Eestis. 2 

  Sander, Heldur (toimetaja); Tamm, Ülo (toimetaja); Eesti Põllumajandusülikool. Metsanduslik Uurimisinstituut (Eesti Põllumajandusülikooli Metsanduslik Uurimisinstituut, 2000)
  Käesolev teine Dendroloogiliste uurimuste väljaanne koosneb Eestisse introdutseeritud ja kodumaist dendrofloorat ning põlispuid käsitlevatest ja botaanikaaedadega seotud uurimustest. Väljaannet on laiendatud, avaldades ...

Vaata veel