Recent Submissions

 • Pneumobile Technics 5 käigukasti optimeerimine 

  Laul, Rasmus (Eesti Maaülikool, 2022)
  Pneumobile Technics 5 on suruõhusõiduk, mis on ehitatud Emersoni poolt korraldatud „International Aventics Pneumobile Competition“ jaoks. Rakenduskõrgharidus lõputöö eesmärgiks on optimeerida pneumobile Technics ...
 • Robotmanipulaatori ja konveieri koostöösüsteemi arendus 3D printimiseks 

  Ansip, Matio (Eesti Maaülikool, 2022)
  Käesoleva lõputöö eesmärk on projekteerida koostöösüsteem robotmanipulaatori UR3 ja konveieri vahel. Antud lõputöös uuriti suuremõõtmeliste detailide printimise protsessi robotiga. Projekteeriti konveier ja uuriti võimalusi ...
 • Hüdrauliline kaablitõmburi projekt 

  Möksi, Andreas (Eesti Maaülikool, 2022)
  Kaablitõmburi seadme kasutamise vajadus on ettevõtetel, kes tegelevad elektrikaablite paigaldusega reservtorudesse, kus on pikad vahemaad ning mis ületab inimese füüsilist tõmbejõudu. Lõputöö eesmärgiks on projekteerida ...
 • Helivõimendi modelleerimine koos signaaligeneraatoriga 

  Kaasik, Karl (Eesti Maaülikool, 2022)
  Lõputöö autori eesmärk on modelleerida klass D helivõimendi koos signaaligeneraatoriga. Kasutajal on võimalik valida, kas võimendi väljundisse jõuab helisignaal või skeemi poolt genereeritud siinussignaal. Töö on jaotatud ...
 • Õhupuhastussüsteemi projekteerimine arvjuhtimisega metallilõikepinkidele 

  Parv, Kristofer (Eesti Maaülikool, 2022)
  CNC freespingi operaatorid puutuvad kokku lõiketöötlusel jahutusvedeliku kasutamise tagajärjel tekkiva õhusaastega. See on probleem, sest selline õhureostus on kahjulik operaatori tervisele ja lõikepingi töökindlusele. ...
 • Elektrilise krosskardi akupaki lahendus 

  Paulson, Ergo (Eesti Maaülikool, 2022)
  Ettevõtte arendatava elektrilise sõiduki raames on vajalik disainida sobilik akupakk. Lõputöö eesmärgiks on disainida sobilik akupakk elektrilise krosskarti tarbeks ning teha õhuliikumise analüüs. Ette antud nõuete järgi ...
 • Peristaltilise pumba tootestamine 

  Saarmäe, Fred (Eesti Maaülikool, 2022)
  SmartPump (SP-V1) on ettevõtte SmartStuff OÜ poolt arendatud peristaltiline mikropump. Vajadus sellise pumba arendamiseks tekkis alalisvoolumootoriga kontrollitava peristaltilise mikropumba mittetöökindlast töötamisest ...
 • 3D printeri Creality CR-10 5s printimiskvaliteedi parendamine 

  Maasing, Kevin (Eesti Maaülikool, 2022)
  Nüüdisajal on populaarsust kogunud 3D printimine, sest on andnud kodukasutajatele võimaluse toota odavalt väiksemaid detaile. Antud tehnoloogia on võetud ka tööstuslikku kasutusse, kus rakendatakse suuremaid 3D printereid. ...
 • Põldroboti positsioneerimissüsteem 

  Soobik, Johannes (Eesti Maaülikool, 2022)
  Robotite kasutuselevõtt põllumajanduses aitab tõsta töö efektiivsust ja langetada tootmise ja tööjõukulusid. Robotitel on vajalik põllul või istandustes töötamisel vaja teada oma asukohta. Käesoleva lõputöö eesmärgiks ...
 • Kettsaeraami automatiseerimise projekt 

  Klemm, Oliver Henri (Eesti Maaülikool, 2022)
  Hetkel maailmas ei toodeta tööstuslikult täielikult automatiseeritud kettsaeraame. Töö eesmärgiks on kettsaeraami automatiseerimine. Töö käigus koostati kettsaeraamipingist 3D mudel, elektriskeemid ning nendele vastavad ...
 • Mobiilse töökojatõstuki projekt 

  Köstner, Rain (Eesti Maaülikool, 2022)
  Maailmas üha rohkem rajatakse uusi firmasid ning enamustel on vaja tõsta raskemaid kaupu kui inimesed käsitsi on suutelised tõstma. Selleks tulevadki appi erinevad tõstukid. Siinkohal on just fookuse alla võetud väiksemad ...
 • Teleopereerimissüsteem põldrobotile 

  Ingalt, Arne (Eesti Maaülikool, 2022)
  Mustikataimede täpisväetamise põldroboti projekti raames on selle lõputöö teemaks võetud robotile teleopereerimissüsteemi väljatöötamine. Töö eemärgiks on olemaolevate seadmetega välja arendada kaugjuhtimistehnoloogia ...
 • Sõiduauto veosilla diferentsiaalülekande lukustussüsteemi eskiisprojekt 

  Štubis, Jaan (Eesti Maaülikool, 2022)
  Käesoleva lõputöö eesmärgiks on välja töötada võistlussuunitlusega sõiduauto veosilla diferentsiaalülekande lukustussüsteemi tehniline lahendus. Tehnilise lahenduse väljatöötamise käigus uuriti olemasolevaid lahendusi ...
 • Liikumissuuna kaughjuhtimisüsteemi arendus põldrobotile 

  Nõmmiste, Siim (Eesti Maaülikool, 2022)
  Ühiskond liigub üha rohkem automaatika suunas. Vajadus isesõitvate masinate järele, mis lihtsustaks inimeste tööd on suurenemas. Maaülikoolis arendatakse põldrobotit, mis oleks võimeline ise sõitma ja väetama mustikaid. ...
 • Pneumaatiline mehhanism laastu tõkestamiseks arvjuhtimisega freespingi tööriistahoidjale 

  Jõeste, Karlis (Eesti Maaülikool, 2022)
  Metallitööstuses kasutatakse lõiketöötlusel järjest optimeeritumaid CNC tööpinke ja vastupidavamaid lõikeriistu, millest tulenevalt suurenevad tööprotsessi kiirendamiseks lõiketöötlusel kasutatavad režiimid. Kiired ...
 • Puurpingi mitmikspindlilise puurpea projekteerimine ettevõttele 

  Vares, Tanel-Taimur (Eesti Maaülikool, 2022)
  Lõputöö eesmärgiks on projekteerida saekaatri ettevõttele mitmikspindlilise puurpea lahendust, mille ülesandeks on puurida korraga neli ava puidust detaili. Ettevõttel on soov hakata tootma uut toodet. Antud puurpea ...
 • Muusikalise rütmimälu arendamise seade 

  Anton, Adena (Eesti Maaülikool, 2022)
  Lastel esineb tähelepanuvõime vähenemise tõttu järjest enam probleeme muusikahariduse omandamisel. Tunduvalt rohkem oleks tarvis vahendeid, mis oleks õppijale huvitavad, kuid arendaksid samal ajal mälu ja keskendumisvõimet. ...
 • Termotöödeldud musta lepa spooni liimühenduse katsetamine 

  Härm, Henry (Eesti Maaülikool, 2022)
  Puitu töödeldakse termiliselt juba väga ammustest aegadest. Termiline töötlemine annab puidule suurepärase vastupidavuse ilmastikutingimustele, materjali mõõtmete stabiilsuse, väiksema soojusjuhtivuse ning muudab materjali ...
 • Taaskasutatud puidust ja teistest keskkonnasõbralikest materjalidest sauna ehitamine 

  Põllu, Vesse (Eesti Maaülikool, 2022)
  Hoonete ehitamise ja lammutamise käigus tekib erinevat tüüpi jääki, kuid võrdlemisi suurt osa on võimalik taaskasutada uue hoone püstitamisel. Antud töös on uuritud just puidu taaskasutamist ehitamisel, selle eeliseid ...
 • Puitdetailide vanutamine APJ-tehnoloogiaga 

  Liira, Marina (Eesti Maaülikool, 2022)
  Puidu vanutustöötluse käigus eemaldatakse mehhaaniliselt puidu pinnalt pehme kevadpuit selliselt, et tugevam sügispuit säiliks ja pind jääks reljeefne. Vanutamine on puidu väärindamise viis mille puhul ei ole APJ-tehnoloogia ...

View more