Now showing items 1-1 of 1

  • Muutuste tuvastamine puittaimestikus aerolidari andmete põhjal 

    Varrik, Rasmus (Eesti Maaülikool, 2022)
    Metsainventeerimise põhieesmärk on tuvastada muutused metsas ja hinnata takseertunnuste väärtuseid metsakorralduse jaoks. Selline muutuste tuvastamine toimub tavaliselt välimõõtmistel. Lisaks välimõõtmistele on võimalik ...