Now showing items 1-2 of 2

  • 3D printimine termoplastse polüuretaaniga 

    Hermanson, Egon (Eesti Maaülikool, 2017)
    3D printimine termoplastse polüuretaaniga Ultimaker 2 3D printeril on raskendatud, kuna Ultimakeri 3D printer on mõeldud filamentide ABS’i või PLA printimiseks, mitte termoplastsete polüuretaanist filamentide. Termoplastne ...
  • Modulaarse teenindusdrooni arendusprojekt 

    Tuvi, Swen (Eesti Maaülikool, 2022)
    Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli disainida, projekteerida ja koostada modulaarne teenindusdroon videoandmete töötlemiseks, mille alamkoostude vahetamine on kasutaja pädevuses. Teema osutus aktuaalseks, sest ...