Now showing items 1-2 of 2

  • Jõevähk ja teda ohustavad võõrvähiliigid 

    Hurt, Margo (koostaja) (Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut. Vesiviljeluse õppetool, 2021)
    Levik. Jõevähi looduslik levila ulatub Loode-Venemaalt Atlandi ookeani rannikuni ja Vahemere maadest Põhja-Skandinaaviani. Inimese kaasabil on liigi levik mitmes suunas laienenud. Jõevähi seisund on Euroopas viimase 150 ...
  • Salmonella spp. toidupatogeenina 

    Roasto, Mati (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2021)
    Salmonella perekonda kuuluvad bakterid põhjustavad salmonelloosi, mis on maailmas üks sagedamini esinev bakteriaalne toidumürgistus. Salmonella on kõige olulisem toidutekkeliste haiguspuhangute põhjustaja Eestis ning Euroopa ...