Show simple item record

dc.contributor.authorKalmus, Piret (koostaja)
dc.contributor.authorMõtus, Kerli (koostaja)
dc.date.accessioned2021-10-26T08:39:10Z
dc.date.available2021-10-26T08:39:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-9916-669-03-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/7033
dc.description.abstractNakkushaigused (infektsioonhaigused) kujunevad haigustekitaja (viirused, bakterid, seened, parasiidid) sattumisel organismi. Farmis levivad nakkushaigused mõjutavad eeskätt loomade tervist ja heaolu. Nakkushaigustest tingitud majanduslik kahju farmile on suur, sest väheneb lehmade tootlikkus, suureneb ravivajadus, loomade praakimine ja suremus. Loomadel esinevad nakkushaigused võivad olla ohuks inimese tervisele, sest nii mõnedki haigustekitajad kanduvad loomadelt edasi inimesele keskkonna vahendusel, otsese kontakti või toidu kaudu. Tähelepanuta ei saa jätta ka nakkushaiguste negatiivset mõju loomapidaja vaimsele tervisele, sest nende tõrje ja ravi on farmitöötajatele stressirohke. Nakkushaiguste esinemine, haigestunud loomad ja võimalik haigustekitajate sattumine toodetud toitu mõjutavad tarbija suhtumist ja käitumist, millel võivad olla nii lühi- kui ka pikaajalised mõjud kogu toiduainete tarneahelale. Seetõttu sõltub piimatootmise kuvand ühiskonnas väga suures osas loomade tervisest, heaolust ja haiguste efektiivsest ohjamisest. Lisaks loob nakkushaigustest vaba kari soodsamad tingimused tõuloomade müügiks nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Nakkushaiguste ennetamise, leviku ohjamise ja haigustekitajate inimestele ülekande tõkestamise meetmed koonduvad mõiste „bioturvalisus“ alla. Käesolev käsiraamat on abiks loomaarstidele ja loomakasvatajatele piimafarmi bioturvalisuse tähtsuse mõistmisel ning nakkushaiguste ennetamiseks mõeldud tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel. Käsiraamatut võivad kasutada ka loomaarsti ja loomakasvatuse eriala üliõpilased oma teadmiste täiendamiseks. Ühtlasi on loodud elektrooniline juhend „Veisefarmide bioturvalisuse kava koostamine“, mis on abiks farmi bioturvalisuse kava koostamisel, vt. lähemalt Eesti Maaülikooli DSpace või https://avatudylikool.emu.ee/ilmunud- trukised. Käsiraamatu koostamist toetas Eesti maaelu arengukava 2014–2020 loomakasvatuse teadmussiirde pikaajaline programm. Head lugemist! Käsiraamatu koostajad Kerli Mõtus ja Piret Kalmus.est
dc.description.sponsorshipTrükis on valminud teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas „Eesti maaelu arengukava 2014 – 2020“ raames. Rahastatud Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.est
dc.publisherEesti Maaülikoolest
dc.rightsKõik autoriõigused on kaitstud.est
dc.rightsEesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituutest
dc.subjectbioturvalisusest
dc.subjectveisefarmidest
dc.subjectveiste haigusedest
dc.subjectnakkushaiguste tõrjeest
dc.subjectjuhendidest
dc.subjectkäsiraamatudest
dc.titlePiimafarmide bioturvalisusest
dc.typeBookeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record