Show simple item record

dc.contributor.advisorMust, Anne
dc.contributor.advisorNurme, Karin
dc.contributor.authorHaugjärv, Tea
dc.date.accessioned2021-08-18T06:30:45Z
dc.date.available2021-08-18T06:30:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6961
dc.descriptionBakalaureusetöö Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekavalest
dc.description.abstractPõllumajanduse intensiivistumine on kaasa toonud erinevate taimekaitsevahendite laialdasema kasutamise. Pestitsiididest kasutatakse kõige rohkem glüfosaadil põhinevaid herbitsiide. Neil võib aga olla negatiivne mõju maapinnal liikuvatele röövtoidulistele putukatele. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli selgitada glüfosaadil põhineva herbitsiidi Tafun B mõju kirju-ketasjooksiku Anchomenus dorsalis lokomotoorsele ja toitumise aktiivsusele. Jooksiklasi töödeldi Taifun B põllukontsentratsiooniga (toimeaine 4,86 g/L ja 10,8 g/L) sissekastmismeetodil. Laboratoorsed katsed kestsid kaks päeva, mille käigus filmiti mardikate käitumist 4 tunni jooksul. Andmete analüüsimiseks kasutati EthoVision XT Version 11 ja STATISTICA 13.3. Tulemused näitasid, et herbitsiid põhjustas jooksiklastel lühiajalist lokomotoorset hüpoaktiivsust. Päeva möödudes jooksiklaste normaalne liikumisaktiivsus taastus. Lisaks leiti, et glüfosaat mõjutas nende toitumisaktiivsust. Esimesel päeval vahetult pärast glüfosaadiga töötlust sõid mardikad poole vähem toitu kui kontrollrühma putukad. Teiseks päevaks sõid herbitsiidiga töödeldud mardikad sama palju kui kontroll, kuid toiduala külastasid kordades vähem. Pärssiv mõju putukate toitumisele ja liikumisele võib põhjustada nende populatsiooni vähenemise. Tulevikus võiks teha katseid, mille eesmärk oleks selgitada herbitsiidi pikemaajalist mõju röövtoidulistele jooksiklastele.est
dc.description.abstractThe intensification of agriculture has led to the wider use of various plant protection products, which contributes to higher yields and better crop quality. Of the pesticides, glyphosate-based herbicides are the most widely used to control weeds, however, they have some negative impact on non-target organisms (including ground beetles) that provide ecosystem services. The aim of this bachelor's thesis was to examine the effect of the herbicide Taifun B on Anchomenus dorsalis locomotion and feeding activities. Beetles were treated with Taifun B field concentration (active ingredient 4.86 g / L and 10.8 g / L) by the immersion method. Laboratory experiments lasted two days, during which the behavior of the beetles was filmed for 4 hours. EthoVision XT version 11 and STATISTICA 13.3 were used in data analysis. Experiments revealed that the beetles had hypoactivity on the first day, but had recovered by the second day. In addition, glyphosate was found to increase their nutritional activity. First-day glyphosate-treated beetles ate half as much as control insects. By the second day, the amounts of food were similar to other processing groups, but the number of visits to the food area had decreased. Experiments have shown that Taifun B strong solution affects negative the feeding activity of A. dorsalis. There was no effect on the locomotor and feeding activity of beetles treated with a weaker solution. The inhibitory effect on the diet and movement can reduse insects population. In the future, experiments with a longer duration could be performed to see if a lower concentration adversely affects the multicast drive.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectpestitsiididest
dc.subjectherbitsiididest
dc.subjectkirju-ketasjooksikest
dc.subjectliikumisaktiivsusest
dc.subjecttoitumisaktiivsusest
dc.titleHerbitsiidi Taifun B mõju röövtoiduliste jooksiklaste liikumisele ja toitumiseleest
dc.title.alternativeHebicide Taifun B effect on the locomotion and feeding of predatory ground beetleseng
dc.typeBachelor Thesiseng
dc.date.defensed2021-08-26
rioxxterms.freetoread.startdate26.11.2021


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record