Show simple item record

dc.contributor.advisorBalicka, Jekaterina
dc.contributor.authorVäljari, Karolin
dc.date.accessioned2021-08-17T07:23:55Z
dc.date.available2021-08-17T07:23:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6956
dc.descriptionBakalaurusetöö Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse õppekavalest
dc.description.abstractTartu Forseliuse kool on pika ajalooga uhke kool, mille hoov on jäänud tähelepanuta. Töö eesmärgiks on muuta koolihoovi elavamaks, jättes võimalikult palju elemente hoovis nii nagu nad on ning lisades uusi elemente. Elemendid peavad kõnetama eri vanuses õpilasi. Tööd on inspireerinud internetileheküljed, mis räägivad mitmekülgse koolihoovi vajalikusest ning firmade kodulehelt, mis tegelevad koolihoovi disainiga. Koolihoovi on enne disainplaani kirjutamist analüüsitud mitmest küljest ja erinevate tasandite pealt. Disainplaani lõpuks kujuneb koolihoovist korras, korrektne ning tagasihoidlikutes toonides mõnus vahetunni veetmise koht kõigile.est
dc.description.abstractTartu Forseliuse school is a proud and historical school, but the schoolyard is overlooked. The aim of this work is to make the school yard livelier, leaving as many elements in the yard as they are and adding new ones. The elements must be liked by students of different ages. The work is inspired by websites that talk about the need for versatile schoolyards and sites of companies that make design for schoolyards. Before writing the design plan, the schoolyard has been analyzed from several sides and different levels. By the end of the design plan, the school yard will become tidy, correct and modest place for everyone to have a nice break.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectTartu Forseliuse koolest
dc.subjectkiigedest
dc.subjectväliklassiruumest
dc.subjectelemendidest
dc.subjecterivanusest
dc.titleTartu Forseliuse kooli hoovi disainprojekt: järgmine sammest
dc.title.alternativeTartu Forseliuse school yard design plan: next stepeng
dc.typeBachelor Thesiseng
dc.date.defensed2021-08-23
rioxxterms.freetoread.startdate23.11.2021


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record