Show simple item record

dc.contributor.advisorKalder, Janar
dc.contributor.authorVisla, Steven
dc.date.accessioned2021-06-08T07:18:35Z
dc.date.available2021-06-08T07:18:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6903
dc.descriptionMagistritöö Energiakasutuse õppekavalest
dc.description.abstractTöö annab ülevaate hetkel päikesepaneelide kasutuse sagenemisest, nende tüüpidest ning erinevatest paigaldusviisidest. Töö eesmärk on välja selgitada, kui palju on võimalik hoone küttesüsteemis tõsta taastuvenergia osakaalu, kui kasutatakse päikesepaneele elekterveesoojendi otseühendusega. Töö eesmärgi saavutamiseks loodi hoone küttevajaduse mudel SciLab 6.0.2 keskkonnas kasutades Coselica plokke. Mudeli modelleerimise käigus tuli välja, et aastane hoone taastuvenergia osakaal on 11,30%. Kui vaadata taastuvenergia osakaalu kuu lõikes, siis kõige suurem osakaal oli mai kuus (33,06 %), järgmiseks tuli aprilli kuu (30,42 %) ja siis septembri kuu (27,84 %). Arendusena pakutakse välja suurema päikesepaneelide koguvõimsusega paneelidekompleksi kasutamist, et katta paremini soojavajadust.est
dc.description.abstractIn this research, overview of the increasing use of solar panels is given, where also their types and different installation methods are described. The aim of this thesis is to find out how much it is possible to increase the percentage of renewable energy in the building heating system, using polar panels with direct connection. To archive the aim, model of the building’s heating demand was created using SciLab 6.0.2 with Coselica blocks. When modeling the model, it turned out that annual share is 11,30%. If share of renewable energy is viewed by month, then it turns out that largest share was in May (33,06%), followed by April (30,42%) and then September (27,84%). In future, it is proposed to use solar panels, which have higher total power to cover the heat demand of a building.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjecttaastuvenergiaest
dc.subjectmudelest
dc.subjectenergiaest
dc.subjectvõimsusest
dc.titleElekterveesoojendi kasutamine hoone küttesüsteemis PV paneelide otseühendusegaest
dc.title.alternativeUsing electrical boiler with solar panel direct connection in building heatingeng
dc.typeMaster Thesiseng
dc.date.defensed2021-06-10
rioxxterms.freetoread.startdate10.09.2021


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record