Show simple item record

dc.contributor.advisorLeemet, Tõnu
dc.contributor.authorSamsonov, Anti
dc.date.accessioned2021-06-07T07:13:25Z
dc.date.available2021-06-07T07:13:25Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6895
dc.descriptionMagistritöö Tootmistehnika õppekavalest
dc.description.abstractEesti Maaülikooli Tehnikainstituudis õpetatakse erinevatel õppekavadel arvprogrammjuhtimisega pinkide opereerimist ning juhtprogrammide loomist. Õppetöö käigus tuleb tihtipeale tegeleda projektidega, mis nõuavad spetsiaalsete rakiste valmistamist ja kasutamist. Lõputöö eesmärgiks on luua õppevahend – juhend 3-teljelise CNC töötlemiskeskuse rakiste projekteerimiseks ning valmistamiseks. Eesmärgi täitmiseks tutvuti erialakirjandusega – rakiste eesmärgi, ehituse ning lähtamispõhimõtetega. Projekteeriti ning valmistati 3 näidisrakist võtteks aluseks päevakorras olnud projektid. Igas näites on selgitatud rakise projekteerimise ning töötlusprogrammide valmistamise protsessi. Näidete põhjal loodi juhendid rakiste projekteerimiseks ning valmistamiseks koos toetava videomaterjaliga.est
dc.description.abstractIn the Institute of Technology of Estonian University of Life Sciences different curriculums teach operating and programming of CNC machines. During learning process it is often required to work on projects where special fixture must be made. The aim of current thesis is to create educational tool – instruction to design and manufacture 3-axis CNC machining centre fixture. Fixture purpose, construction and locating principles were examined. Three diferent sample fixtures were designed and manufactured on the basis of standing orders. In every example the process of fixture design and manufacturing is explained. On the basis of these examples instructions of fixture design and manufacture were created with supporting video material.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectrakistusest
dc.subjectCNC töötlemiskeskusest
dc.subjectõppevahendidest
dc.titleKinnitusrakistuse loomine 3-teljelise CNC töötlemiskeskuse tarbeksest
dc.title.alternativeFixture design for 3-axis CNC machining centreeng
dc.typeMaster Thesiseng
dc.date.defensed2021-06-09
rioxxterms.freetoread.startdate09.09.2021


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record