Show simple item record

dc.contributor.advisorReinvee, Märt
dc.contributor.authorTerasmaa, Triin
dc.date.accessioned2021-06-07T07:08:19Z
dc.date.available2021-06-07T07:08:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6893
dc.descriptionMagistritöö Ergonoomika õppekavalest
dc.description.abstractUurimistöö eesmärk oli koostada ajasäästlik ja koostetööde hindamiseks sobiv ülekoormuse riski hindamise protseduur, mille abil järjestada koostetööde ergonoomikaliste sekkumiste vajadus. Valdaval enamusel (94%) uuritava ettevõtte koosteoperaatoritel esines luu- ja lihaskonna vaevusi. Keha piirkonniti tõusis esile parem ülajäse, kuhu koondus ligikaudu viiendik kaebuste põhjal arvutatud valuskooride summast. Kuna vaevuste kaardistamine viitas täiendavat uurimist vajavale füüsilisele ülekoormusele ülajäsemes, siis valiti edasisteks hindamisteks meetodid, mis keskendusid ainult ülajäsemetele: HAL, Revised Strain Index, ART ja OCRA Checklist. Koostetööde hindamiseks filmiti kokku 10 töötajate poolt füüsiliselt raskeks või kergeks hinnatud koostetööd ning neid hinnati videosalvestiste põhjal eeltoodud meetoditega. Tulemuste analüüsist selgus, et kõige paremini ühtisid töötajate subjektiivsete hinnangutega meetodite HAL ja OCRA Checklist hindamistulemused. Meetodite omavahelises võrdluses vaadeldi koostetööde järjestust riskihinnete alusel. Ilmnes, et kõige tugevama seose (ρ = 0,90…0,93) ülejäänud meetoditega andis meetod HAL. Uurimistöö tulemustele tuginedes koostati uuritava ettevõtte jaoks füüsilise ülekoormuse riski hindamise protseduur, mis hõlmas esmalt töötajate subjektiivset hinnangut koostetöö raskusastmele, töötajate poolt füüsiliselt raskeks märgitud koostetööde esmast hindamist meetodiga HAL ning edasist hindamist vajavate toodete hindamine OCRA Checklistiga.est
dc.description.abstractThe aim of this study was to develop a time-saving and suitable risk assessment procedure for assembly works by means of which the need for ergonomic intervention of assembly works could be ranked. The majority (94%) of the assembly operators of the studied company had musculoskeletal disorders. By body region, the upper limb accounted for about one-fifth of the sum of pain scores calculated from complaints. As the mapping of the disorders indicated physical overload in the upper limb, methods focusing only on the upper limbs were selected for further evaluations: HAL, Revised Strain Index, ART and OCRA Checklist. In order to evaluate the assembly works, a total of 10 assembly works assessed by the employees as physically difficult or light were video recorded and they were assessed on the basis of recordings using the above mentioned methods. The analysis of the results showed that the evaluation results of the HAL and OCRA Checklist methods matched the best with subjective evaluations of the employees. For the comparison of the methods the order of assembly works on the basis of risk evaluation scores were observed. It turned out that the strongest correlation (ρ = 0,90…0,93) with the other methods was given by the HAL method. Based on the results of the study, a procedure for assessing the risk of physical overload was developed for the company involved, which first included employees subjective assessment of the severity of the assembly work, an initial assessment of the assembly by the HAL method for the assembly works rated as physically difficult and further evaluation with OCRA Checklist if needed.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectfüüsiline ülekoormusest
dc.subjectkoosteoperatsioonidest
dc.subjectülajäsemete hindamismeetodidest
dc.titleKoostetööde ergonoomikalise hindamise meetodite võrdlusest
dc.title.alternativeComparison of methods for ergonomic assessment of assembly operationseng
dc.typeMaster Thesiseng
dc.date.defensed2021-06-10
rioxxterms.freetoread.startdate10.09.2021


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record