Show simple item record

dc.contributor.advisorIlves, Risto
dc.contributor.advisorKüüt, Keio
dc.contributor.authorLaisaar, Janek
dc.date.accessioned2021-06-04T10:45:20Z
dc.date.available2021-06-04T10:45:20Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6889
dc.descriptionBakalaureusetöö Tehnika ja tehnoloogia õppekavalest
dc.description.abstractLõputöö eesmärgiks oli uurida pihustusrõhu mõju sädesüütega mootori võimekusparameetritele erinevate kütusesegude kasutamisel. Bensiinimootori võimsuse mõõtmiseks kasutati Eesti Maaülikooli mootorilaboris olevat katsestendi ja heitgaaside emisiooni analüüsimiseks Bosch heitgaaside analüsaatorit. Katseobjektiks oli sõiduauto BMW mudelitähisega E36, 1,6l bensiinimootoriga, millel asendati tehasepoolt paigaldatud kütuse rõhuregulaator järelturu kütuserõhku reguleerida võimaldava regulaatoriga. Katse sooritamiseks kasutati kolme kütust. Mootoribensiini 95 ja mootoribensiini 95 ning etanooli 10% ja 20% segusid. Katsestendis mõõdeti mootori võimsus, pöördemoment, väntvõlli pöörlemissagedus, kiirus ning liigõhuteguri lambda näit. Heitgaaside analüsaatoriga analüüsiti CO, CO2, HC, NOx, sisaldust heitgaasides. Katsete tulemusel saadud andmeid analüüsides saadi teada, et mootori võimsusparameetrid kasvavad marginaalselt kütuserõhu tõstmise tulemusel. Kuna põlemisprotsess paranes etanooli sisaldavates kütusesegudes, siis vähenes ka heitgaaside emisioon.est
dc.description.abstractThe aim of the Bachelor’s Thesis was to study the effect of injection pressure on spark ignition engine performance parameters using different fuel blends. To measure the power of the gasoline engine, laboratory of the Estonian University of Life Sciences was used. Also was used Bosch exhaust gas analyser to analyse the emission of exhaust gases. The test object was a passenger car BMW model code E36, a 1.6l petrol engine, where was replaced the factory-mounted fuel pressure regulator with an aftermarket fuel pressure regulator. Three fuels were used to perform the test. Gasoline 95 and mixtures of gasoline 95 and ethanol 10% and 20%. The test bench measured engine power, torque, crankshaft speed, speed and lambda. The exhaust gas analyser analysed the concentration of CO, CO2, HC, NOx in the exhaust gases. By analysing the data obtained from the tests, it was found that the engine power parameters increased marginally as a result of the increase in fuel pressure. As the combustion process improved in ethanol-containing fuel blends, exhaust emissions also decreased.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectmootoribensiinest
dc.subjectetanoolest
dc.subjectkütuserõhu regulaatorest
dc.subjectheitgaaside analüsaatorest
dc.titlePihustusrõhu mõju sädesüütega mootori võimekusparameetritele erinevate kütusesegude kasutamiselest
dc.title.alternativeThe effect of injection pressure on spark ignition engine performance parameters using different fuel blendseng
dc.typeBachelor Thesiseng
dc.date.defensed2021-06-08
rioxxterms.freetoread.startdate08.09.2021


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record