Show simple item record

dc.contributor.advisorHovi, Mart
dc.contributor.advisorHovi, Külli
dc.contributor.authorNääs, Andres
dc.date.accessioned2021-06-04T06:58:56Z
dc.date.available2021-06-04T06:58:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6884
dc.descriptionBakalaurusetöö Tehnika ja tehnoloogia õppekavalest
dc.description.abstractÕppeaine Soojusgeneraatorid on Eesti Maaülikooli Tehnika ja tehnoloogia õppekavas. Kuna antud õppeaines saab üliõpilane palju teadmisi läbi praktilise töö, siis laboratoorse töö juhend on mõeldud praktikumi sujuvamaks korraldamiseks. Kuna siiamaani puudus antud õppeaines selline juhend, siis töö eesmärgiks on koostada üliõpilasi abistav juhend praktikumi läbiviimiseks. Antud praktikumi töö sisuks on puuküttekatla LUK-50 soojusbilansi määramine. Lõputöö keskendubki bioloogilist päritolu kütustele, põlemisprotsessile ja katlast eralduvatele soojushulkadele. Parema tulemuse saavutamiseks on läbi viidud katlabilansikatse ka praktilise tööna, et näha paremini kütuse põletamisel tekkivaid murekohti. Töö käigus on teostatud ja uuritud väljuva suitsugaasi koostist ja määratud katla kasutegur. Sooritatud katsel mõõdetud ja analüüsitud andmeid on arvestatud praktikumi juhendi koostamisel ja antud soovitusi paremaks praktilise töö läbiviimiseks.est
dc.description.abstractThe course Heat Generators is in the Curriculum of Engineering and Technology of the Estonian University of Life Sciences. Since the student acquires a lot of knowledge in this subject through practical work, the laboratory work instruction is intended for a smoother organization of the practical training. As there has been no such guide in this subject so far, the aim of the thesis is to compile a guide to assist students in conducting an internship. The content of the work of this practicum is to determine the heat balance of the wood heating boiler LUK-50. The thesis focuses on fuels of biological origin, the combustion process and the amount of heat released from the boiler. In order to achieve a better result, I also conducted a boiler balance test as a practical work to better see the concerns that arise when burning fuel. During the work, the composition of the flue gas has been performed and studied and the efficiency of the boiler has been determined. The data measured and analyzed in the performed experiment have been taken into account in compiling the instructions of the laboratory work and recommendations have been given for better practical work.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectsoojusest
dc.subjectjuhendest
dc.subjecttuhkest
dc.subjectkütusest
dc.subjectlaborest
dc.titleÕppeaine “Soojusgeneraatorid” laboratoorne töö: katla bilansikatseest
dc.title.alternativeLaboratory instructions for the boiler energy balance experimenteng
dc.typeBachelor Thesiseng
dc.date.defensed2021-06-09
rioxxterms.freetoread.startdate09.09.2021


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record