Show simple item record

dc.contributor.advisorMuiste, Siim
dc.contributor.authorValli, Rasmus
dc.date.accessioned2021-06-01T20:17:25Z
dc.date.available2021-06-01T20:17:25Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6858
dc.descriptionBakalaureusetöö Tehnika ja tehnoloogia õppekavalest
dc.description.abstractLõputöö teema valiti, et koostada õppeainele „Elektri- ja automaatikaseadmete montaaž” puuduvad laboratoorsete tööde juhendid, mis aitaks üliõpilastel iseseisvalt läbida laboratoorseid töid. Töö eesmärk on läbi laboratoorsete tööde teostamise parandada üliõpilaste praktilisi oskuseid elektri-ja automaatikaseadmete montaažis. Töös kirjeldatakse laborites kasutatavaid seadmeid ja töövahendeid ja antakse etapilised juhendid laboritööde teostamiseks. Töö tulemusena valmis kolm juhendit laboratoorsete tööde iseseisvaks läbimiseks, mida saab edaspidi kasutada õppe läbiviimiseks Eesti Maaülikooli elektri- ja automaatikaseadmete montaaži laboris.est
dc.description.abstractSubject of the thesis was chosen to create missing laboratory work guides for course “Electric and automation equipment installation” that would help students to complete the laboratory work independently. The aim of the thesis is to improve the practical skills of students in installing electric and automation equipment. Equipment and tools used in laboratory are described in the thesis, as well as step by step instructions for completing the laboratory work. As a result of the thesis three instruction sets for completing the laboratory works individually were created. In the future this can be used to conduct studies in the electric and automation equipment installation laboratory of Estonian University of Life Sciences.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectvõrgukaabelest
dc.subjectveksellülitiest
dc.subjectelektrikilpest
dc.subjectmontaažest
dc.titleÕppeaine „Elektri- ja automaatikaseadmete montaaž” labortööde juhendidest
dc.title.alternativeLaboratory work guides for course “Electric and automation equipment installation"eng
dc.typeBachelor Thesiseng
dc.date.defensed2021-06-09
rioxxterms.freetoread.startdate09.09.2021


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record