Show simple item record

dc.contributor.advisorGaranti, Zanete
dc.contributor.authorMadu, Otuodichinma Udochi
dc.date.accessioned2021-05-31T08:12:50Z
dc.date.available2021-05-31T08:12:50Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6820
dc.descriptionMaster’s thesis Curriculum in Agric-food Business Managementeng
dc.description.abstractUntil now, little or no attention has been paid to the use of management control system (MCS) in an organisations’ corporate, business, and functional level strategies, thereby given rise to poor strategy implementation and operational inefficiency. The purpose of this study was to provide empirical evidence to support the hypothetical relationship between the management control systems and corporate, business, functional level strategies of Four Mills Nigeria Plc, a food and agriculture business industry. This study employed a quantitative study approach and questionnaires. The hypothesis designed for this study was achieved with logistics regression and correlation statistical models, using statistical package for social sciences, SPSS. The study findings revealed that the management control system significantly impacts on Flour Mills Nigeria Plc corporate, business, and functional levels. This is as a result of the company's focus on norms and values, the consistency and adherence to the competitive position in the market, and appropriate management designed action plans, at corporate, business, and functional level respectively. It is concluded that the management control system is significant for achieving positive performance on corporate, business, and functional strategies of FMN Plc. The study recommended that FMN Plc should implement an MCS structure to ensures effective communication, support for the employees’ fringe benefit, Job autonomy, Implement MCS to align with human and materials resources for better performance, Implement MCS that is driven by automation, development of new technologies, and with deeper, and long-lasting customer relationshipseng
dc.description.abstractSeni ei ole ettevõtte-, äri- ja funktsionaalsele tasemele jäävates strateegiates juhtimiskontrollisusteem kasutamisele võtmisele kas täheleanu pööratud või on tehtud seda ebapiisavalt. Antud asjaolu on põhjustanud juhtimisstrateegia kehva rakendumise ning tegevuste ebaefektiivsuse. Antud uuringu eesmärgiks oli pakkuda empiirilisi tõendeid toetamaks juhtimiskontrollisüsteemide hüpoteetilist seost toidu tootmise ja põllumajanduse valdkonnas tegutseva ettevõtte Four Mills Nigeria Plc äri- ning funktsionaalsel tasandil toimivate strateegiatega. Uuringu läbiviimisel kasutati kvantitatiivset uurimismeetodit ja küsimustikke. Antud töös püstitatud hüpoteesi kontrollimiseks kasutati logistilise regressiooni ja statistilise korrelatsiooni mudeleid ning kasutati sotsiaalteadustele suunatud statistikapaketti (SPSS). Uuringu tulemusel selgus, et juhtimiskontrollisüsteem mõjutab märkimisväärselt Flour Mills Nigeria Plc korporatiivset, äri- ja funktsionaalset juhtimise taset. Selle põhjuseks on ettevõtte keskendumine normidele ja väärtustele, konkurentsipositsiooni järjepidevuse tagamisele turul ning juhtkonna kavandatud asjakohastele tegevuskavadele korporatiivsel, äri- ja funktsionaalsel tasandil. Antut töös on jõutud järeldusele, et juhtimiskontrollisüsteemi rakendamine on oluline positiivsete tulemuste saavutamiseks ettevõtte Four Mills Nigeria Plc korporatiivsete, äri ning funktsionaalsete strateegiate rakendamisel.Uuringus soovitati ettevõttel Four Mills Nigeria Plc rakendada juhtimiskontrollisüsteemi tõhusa kommunikatsiooni toimimise tagamiseks, töötajatele täiendavate soodustuste süsteemi ja autonoomsete töökohtade loomiseks, aga samuti inim- ja materiaalsete ressursside tõhusama rakendamise tagamiseks. Samuti soovitati juhtimiskontrollisüsteemi juuutada suunatult tööprotsesside automatiseerimisele, uute tehnoloogiate väljatöötamisele ning usalduslike ja kauakestvate kliendisuhete loomisele.est
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectmaster thesiseng
dc.subjectadministrativeeng
dc.subjectsuperviseeng
dc.subjectstructureeng
dc.subjectoperativeeng
dc.subjectLagos
dc.titleJuhtimissüsteemi roll korporatiivses organisatsioonis, ettevõttes, funktsionaalse tasemega strateegiates- Flour Mills Nigeria Plc. Juhtumianalüüsest
dc.title.alternativeThe role of management control system in an organizations’ corporate, business, functional levels strategies – A case study of Flour Mills Nigeria Plceng
dc.typeMaster Thesiseng
dc.date.defensed2021-06-09
rioxxterms.freetoread.startdate09.09.2021


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record