Show simple item record

dc.contributor.advisorPõder, Anne
dc.contributor.authorHedayat, Ahmad Farhad
dc.date.accessioned2021-05-30T19:36:06Z
dc.date.available2021-05-30T19:36:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6797
dc.descriptionMaster’s thesis Curriculum in Social Scienceseng
dc.description.abstractThe agri-food supply chain is exposed to and influenced by various external factors, causing it to constantly change and evolve. It is important to study and explore these aspects in order to know the ways in which the food system is influenced and the role these elements play in shaping the landscape of this industry. The general aim of the thesis is to explore the impact of the increasing demand for vegan products on the agri-food supply chain using Germany as an example. Literature review is used to review the influencing elements, including the different stakeholders, the global development of the food supply chain, innovations in the food industry, efficiency and environmental aspects, and the impact of the increasing demand for vegan food products on the food supply chain in Germany. The empirical part of the thesis discusses the results of the online survey with 435 respondents. About 63% of the respondents have been following vegan diet for four years or less. The main motives were related to animal welfare and environmental concerns. Ordinary supermarkets were the main places for shopping vegan food. The results suggest that the agri-food supply chain is being influenced and is already responding to the changes caused by the increasing demand for vegan products and veganism as a lifestyle, while more vegan products are entering the market every year. However, high prices and accessibility remain as the main problems for vegans in Germany.eng
dc.description.abstractPõllumajanduse ja toidu tarneahelaid mõjutavad erinevad välised tegurid, põhjustades pidevaid muutusi ja arengut. Nende tegurite uurimine on oluline mõistaks, kuidas need mõjutavad toidusüsteemi ning mis rolli need elemendid mängivad tegevusvaldkonna kujundamisel. Magistritöö üldeesmärgiks on välja selgitada, kuidas suurenev nõudlus vegan toodete järgi mõjutab toidu tarneahelat, kasutades selleks Saksamaa näidet. Teaduskirjanduse alusel antakse ülevaade erinevates osapooltest, toidu tarneahela globaalsetest arengutest, toidutööstuse innovatsioonist, efektiivsusest ning keskkondlikest aspektidest ning vegan toodete nõudlusest Saksamaal turul. Töö empiiriline osa käsitleb 435 vastajaga küsitluse tulemusi. Vastanutest 63% olid vegan toitumist jälginud alla nelja aasta. Peamisteks veganluse motiivideks olid loomade heaolu ning keskkonna mõjud. Peamistest vegan toidu ostmiskohtadeks olid tavalised jaepoed. Tulemused näitasid, et toitumisalased muutused mõjutavad toidu tarneahelat ja tarneahel reageerib vegan toodete järgse nõudluse ja elustiili kasvule ning ühe enam vegan tooteid tuleb iga-aastaselt turule. Samas nende kõrge hind ja kättesaadavus on Saksamaal peamisteks probleemideks vegan toitujatele.est
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectmaster thesiseng
dc.subjectGreen University (thesis is related to EMÜ Green University iniciative's aims)eng
dc.subjectenvironmental educationeng
dc.subjectenvironmental awarenesseng
dc.subjectfood systemeng
dc.subjectfood supply chaineng
dc.subjectvegan dieteng
dc.subjectvegan foodeng
dc.titleAgri-Food Supply Chain – Veganism and its Impact on the Food Supply Chain in Germanyeng
dc.title.alternativePõllumajandusliku toidu tarneahel – veganlus ja selle mõju toidu tarneahelale Saksamaalest
dc.typeMaster Thesiseng
dc.date.defensed2021-06-10
rioxxterms.freetoread.startdate10.09.2021


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record