Show simple item record

dc.contributor.advisorViira, Ants-Hannes
dc.contributor.authorNnadi, Chizuruoke Michael
dc.date.accessioned2021-05-30T19:17:33Z
dc.date.available2021-05-30T19:17:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6796
dc.descriptionMaster’s Thesis Agri-Food Business Managementeng
dc.description.abstractAchieving the global goals of climate change mitigation, food security, and sustainability in economic and environmental parameters has a lot to do with the key players like, farmers, and food producers, that their day-to-day activities and adherence to government and institutional policies plays a vital role. Their knowledge of these global, regional, and national goals is another part of the whole concern. This study assessed the knowledge base of Estonian farmers and food enterprises using a web-based survey sent through the farmers' database to find out what their current links to bio-resources are and what they intend to do in the future. The results show the following,  Most farmers process manure (25%) , straw (17%) and feed (16%).  Bio-resources are mainly used for fertilizer (55%) , compost (18%) and feed (12%).  knowledge of the operational capabilities of transiting to bioeconomy is of more concern to the respondents.  The number of employees does not affect the adoption of valorization of bio-products. The thesis can be useful in determining what interventions are needed to achieve a sustainable bioeconomy in different agricultural subsectors. The data collected can also be used to further analyze biomass concentrations by county and to help design appropriate policies to meet the needs of farmers and food businesses to reduce the negative externalities of their operations and improve their business performance.eng
dc.description.abstractKliimamuutuste, toiduga kindlustatuse ja jätkusuutlikkuse ülemaailmsete eesmärkide saavutamisel on palju pistmist võtmeisikute, põllumajandustootjate ja teiste ettevõtjatega, et nende igapäevane tegevus järgiks valitsuse poliitikat. Nende teadmised ülemaailmsetest, piirkondlikest ja riiklikest eesmärkidest on üks osa jätkusuutlikkusega seotus probleemidest. Käesolevas uuringus hinnati Eesti põllumajandustootjate ja toiduettevõtete biomajanduse alaseid teadmisi, kasutades selleks veebipõhist küsitlust, et teada saada, millised on põllumajandustootjate ja toiduettevõtete bioloogilised ressurssid ja mida nad kavatsevad tulevikus nendega teha. Tulemused näitavad järgmist  Enamik põllumajandustootjaid töötleb sõnnikut (25%), põhku (17%) ja sööta (16%).  Bioressursse kasutatakse peamiselt väetise (55%), komposti (18%) ja sööda (12%) jaoks.  Biomajandusse üleminekuks kindluse tundmine on vastajatele rohkem murettekitav.  Töötajate arv ei mõjuta hindamise aktsepteerimistvalmisolekut bioressursside töötlemiseks. Väitekirjast võib olla kasu, et määrata, milliseid sekkumisi on vaja säästva biomajanduse saavutamiseks erinevates põllumajandussektorites. Kogutud andmeid saab kasutada ka bioressursside edasiseks analüüsimiseks, et aidata välja töötada asjakohaseid poliitikameetmeid, et rahuldada põllumajandustootjate ja toiduettevõtete vajadusi, et vähendada nende tegevuse negatiivseid välismõjusid.est
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectmaster thesiseng
dc.subjectGreen University (thesis is related to EMÜ Green University iniciative's aims)eng
dc.subjectenvironmental awarenesseng
dc.subjectenvironmental educationeng
dc.subjectbiomasseng
dc.subjectcircular economyeng
dc.subjectvalorizationeng
dc.subjecthigh value productseng
dc.subjectsustainabilityeng
dc.titleAnalysis of the mapping of bioenergy and bio-product production of Estonian agricultural companies: a case study of the balticbiomass4value projecteng
dc.title.alternativeEesti põllumajandusettevõtete bioenergia ja bio-toote tootmise kaarditamise analüüs: balticbiomass4value projekti juhtumiuuringest
dc.typeMaster Thesiseng
dc.date.defensed2021-06-09
rioxxterms.freetoread.startdate09.09.2021


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record