Access to this item is limited.

Login

For more information, please send request.

Helitomograafi kasutamise võimalikkuse uurimine puude tervisliku seisundi hindamiseks

08.06.2024

The answer will be sent to this address.