Show simple item record

dc.contributor.advisorMaante-Kuljus, Mariana
dc.contributor.authorTiirmaa, Riina
dc.date.accessioned2021-05-26T08:17:01Z
dc.date.available2021-05-26T08:17:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6723
dc.descriptionBakalaureusetöö Aianduse õppekavalest
dc.description.abstractEestis on avamaal kasvatatud viinapuid juba üle sajandi. Viinapuude kasvatamine avamaal on palju hilisem kui katmikalal kasvatamine. Antud uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada kirjanduse ja vaatluste põhjal erinevad viinapuu paljundamise võimalused. Uurimustöös püstitati hüpotees: Eestis on võimalik rajada istandik pistokstega. Viinapuid on võimalik paljundada puitunud pistoksa, pungpistiku, haljaspistiku, pookimise, võrsiku ja meristeempaljundus meetodit kasutades. Kirjanduse andmetel kasutatakse enamasti pistoksaga paljundamist ja pookimist. Eestis kasutatakse peamiselt pistoksa ja haljaspistikute meetodit. Eesti Maaülikooli Rõhu Katsejaama viinamarjaistandik rajati 2007. aastal koekultuurmeetodil paljundatud istikutega. 2019. aastal paljundati viinapuid puitunud pistokstest otse istandikku pikaajalise programmi raames. Näidati kahte paljundamise aega – kevad ja sügis. Vaatluste põhjal selgus, et istandiku võib rajada pistokstest ja selle edukus sõltub sordist ning pistokste lõikamise ajast.est
dc.description.abstractIn Estonia, people have been cultivating grapevines in field for over a century. Cultivating grapevines in greenhouses is a lot older than growing in field conditions. The aim of this research was to determine different possibilities in vine propagation based on literature and observations. The hypothesis made in the research states that it is possible to establish a vineyard from hardwood cuttings in Estonia. It is possible to propagate vines by hardwood cuttings, single-node cuttings, greenwood cuttings, crafting, layering, and in vitro method. According to literature, the most commonly used methods are hardwood cuttings and crafting. Hardwood cutting and greenwood cutting methods are commonly used in Estonia. Estonian University of Life Sciences Rõhu experimental station vineyard was established in 2007 with in vitro propagated plants. In 2019, hardwood cuttings were used to propagate vines. Two different propagation times were used – spring and autumn. It was discovered that vineyard can be created with hardwood cuttings and the success rate depends on the cultivar and the time when hardwood cuttings were taken.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectavamaaest
dc.subjectkasvutoruest
dc.subjectpistoksest
dc.subjectpookimineest
dc.titleViinapuude (Vitis sp.) paljundamise võimalusedest
dc.title.alternativePossibilities of grapevine (Vitis sp.) propagationeng
dc.typeBachelor Thesiseng
dc.date.defensed2021-06-03
rioxxterms.freetoread.startdate03.09.2021


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record