Show simple item record

dc.contributor.advisorNurmet, Maire
dc.contributor.authorMölder, Kristel
dc.date.accessioned2021-05-25T06:27:17Z
dc.date.available2021-05-25T06:27:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6652
dc.descriptionBakalaureusetöö Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekavalest
dc.description.abstractAktsiainvesteeringud on üks viisidest rahalise vabaduse saavutamiseks. Aktsiaturgudel on palju ettevõtteid, kuhu saab investeerida, kuid kõik need ei ole kindlasti tulemuslike näitajatega ning mitte tundes aktsiainvesteeringute põhimõtteid on oht jääda kahjumisse. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada aktsiainvesteeringute tulemuslikkus ehitus- ja kinnisvarasektori põhjal Nasdaq Tallinna noteeritud Eesti ettevõtete näitel. Töös kasutatakse andmete kogumisel kvantitatiivset meetodit, mis on kogutud statistika ning ettevõtete finantsaruannete põhjal. Andmete analüüsimiseks ja ettevõtte tulemuslikkuse hindamiseks kasutatakse fundamentaalset analüüsi, mille hulka kuulub E-I-C meetodi rakendamine suhtarvude põhjal, et teha kindlaks, millise ettevõtte aktsiainvesteeringud on kõige tulemuslikumad. Bakalaureusetöös on autor valinud analüüsitavateks ettevõteteks AS Merko Ehitus ja Arco Vara AS. Töö tulemusena selgus, et AS Merko Ehitus aktsiainvesteeringud on tulemuslikumad kui Arco Vara AS ettevõttel, kuna suhtarvude põhjal saadud väärtused näitasid, et ehitusettevõte on iga majandusaastaga kasumlikumaks muutunud. Investeerimisprojektide tootlust ja aktsiainvesteeringute teemalisi töid on ka varasemalt uuritud. Käesolevas töös välja toodud metoodikat on võimalik kasutada ka teistes valdkondades ettevõtete aktsiainvesteeringute tulemuslikkuse analüüsimisel.est
dc.description.abstractInvesting in stocks is one way to achieve financial freedom. It is possible to invest in many companies on the stock markets, but not all of them are necessarily high performers, and not knowing the principles of stock investing can lead to losses. The aim of this bachelor's thesis is to investigate the performance of stock investments in the construction and real estate sectors using the example of Estonian companies listed on Nasdaq Tallinn. The study uses a quantitative data collection method, based on statistics and companies' financial reports. Fundamental analysis is used to analyse the data and assess the company's performance, which includes applying the E-I-C method based on ratios to determine which company's stock investments perform the best. In this bachelor's thesis, the author has chosen AS Merko Ehitus and Arco Vara AS as the companies to be analysed. As a result of the study, it became clear that the stock investments of AS Merko Ehitus outperformed those of Arco Vara AS, as the ratios showed that the construction company has become more profitable with each financial year. Returns on investment projects and studies on stock investments have also been studied in the past. The methodology presented in this study can be used in other areas to analyse the performance of companies' stock investments.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectaktsiainvesteeringest
dc.subjecttulemuslikkusest
dc.subjectfundamentaalne analüüsest
dc.titleAktsiainvesteeringute tulemuslikkuse analüüsest
dc.title.alternativeStock investment performance analysiseng
dc.typeBachelor Thesiseng
dc.date.defensed2021-06-03
rioxxterms.freetoread.startdate03.09.2021


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record