Show simple item record

dc.contributor.advisorAriva, Jelena
dc.contributor.authorLaas, Emilia
dc.date.accessioned2021-05-25T06:22:27Z
dc.date.available2021-05-25T06:22:27Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6651
dc.descriptionBakalaureusetöö Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekavalest
dc.description.abstractPlasti tootmine maailmas on viimase kümne aastaga kasvanud pea 100 miljoni tonni võrra [51]. Plasti kasutatakse palju põllumajanduses, näiteks toodetakse sellest väetisekotte ja plastmultši. Maailma rahvaarvu kasvuga kasvab ka nõudlus toidu järele, mille tootmine toob kaasa põllumajandusplasti kasutamise suurenemise. Põllumajandusplasti kasutamisega kaasnevad mitmed keskkonnaprobleemid, näiteks kliima soojenemine ja plasti sattumine elusorganismi. Selleks, et vähendada plastjäätmeid ning sellega kaasnevat keskkonna saastumist tuleb taaskasutada ja ringlusse võtta võimalikult suur osa jäätmetest. Polüpropüleenmaterjali taaskasutamist on uuritud mitmes riigis, kuid autori teada ei ole polüpropüleenmaterjali ja sellest valmistatud toodete (taas)kasutamist Eesti põllumajanduses varem uuritud. Käesoleva töö eesmärk on anda hinnang polüpropüleenkottide kasutamisele ja taaskasutusvõimalustele Eesti taimekasvatusettevõtetes. Bakalaureusetöö empiirilise osa käigus viidi läbi küsitlus, kus uuriti polüpropüleenkottide kasutamise kohta Eestis teravilja ja tehniliste kultuuridega tegelevates ettevõtetes, sest need on ühed levinumad taimekasvatusvaldkonnad. Leiti, et ettevõtetes, mis on suuremad kui 50 hektarit, on polüpropüleenkotid väetise ja vilja müümisel ning hoiustamisel tähtsal kohal. Pärast polüpropüleenkottide kasutamist liigub suurem osa kotte tagasi plastitootjale või jäätmekäitlejale, on ka mitmeid ettevõtteid, kes taaskasutavad kotte nii kaua kui võimalik või leiavad kotimaterjalile muud kasutust näiteks multšimati või puuriidakattena. Antud uurimust on võimalik laiendada uurides mõne teise plasti, näiteks polüetüleeni kasutust ja taaskasutust põllumajanduses.est
dc.description.abstractGlobal plastic production has grown by almost 100 million tons in the last ten years [51]. Plastics is widely used in agriculture, for example: fertilizer bags. As the world’s population grows, so does the need for food and therefor agricultural plastics. This leads to a number of environmental problems, such as climate change. In order to generate less plastic waste and to reduce the pollution, as much plastic waste as possible must be reused and recycled. The recycling of polypropylene has been studied in several countries, but to the author’s knowledge, the use of polypropylene material in Estonian agriculture hasn’t been studied before. The purpose of this research is to evaluate the use of polypropylene and the possibilities for polypropylene reusing in Estonian agriculture. A survey was conducted to investigate the use of polypropylene bags in Estonian agriculture companies. It turned out, that polypropylene bags have a key role in the fertilizers and crop storaging and selling, especially in companies that use more that 50 hectars of agricultural land. After using the polypropylene bags, most of the waste goes back to the seller or producer or is directed to a waste handler. Several companies reuse the bags for as long as possible or find other uses for the bags, such as cut it up and use the material as a plastic mulch or a cover for something. Future researches could investigate the use and recycling of other plastics in agriculture, such as polyethylene.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectpõllumajandusplastest
dc.subjectpolüpropüleenmaterjalest
dc.subjecttaaskasutusest
dc.subjectjäätmekäitlusest
dc.subjectRoheline Ülikool (töö toetab EMÜ Rohelise Ülikooli põhimõtteid)est
dc.titlePolüpropüleenkottide kasutamine Eesti taimekasvatusettevõtetes ning võimalused nende taaskasutamiseksest
dc.title.alternativeThe use of polypropylene bags in agriculture and possibilities for their reusaleng
dc.typeBachelor Thesiseng
dc.date.defensed2021-06-03
rioxxterms.freetoread.startdate03.09.2021


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record