Show simple item record

dc.contributor.advisorTalgre, Liinaest
dc.contributor.authorPettai, Taunoest
dc.date.accessioned2021-05-19T07:32:31Z
dc.date.available2021-05-19T07:32:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6537
dc.descriptionBakalaurusetöö Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekavalest
dc.description.abstractTöö põhineb 2008 a alustatud Eesti Maaülikooli Põllumajandus ja keskkonnainstituudi poolt loodud pikaajalisel katsel, mille katselapid asuvad Eerikal. Antud töös on kasutatud 2020 a kogutud umbrohtude proove, mille põhjal on määratud arvukus ja biomass m2. Samuti on tulemustes välja toodud ka odra saagikus. Töö eesmärgiks on uurida ristiku allakülviga odra umbrohtumust ja saagikust kolmes erinevas maheviljelussüsteemis. Katse on läbi viidud kolmeväljalises maheviljelussüsteemis, kus Mahe 0 on kontrollvariant, Mahe I kasvatati vahekultuuri talirukkis ja Mahe II kasvatati vahekultuuri talirukis ja lisati komposteeritud veisesõnnikut. Katsetulemused näitasid, et vahekultuuride kasvatamine külvikorras aitab vähendada umbrohtumust. Vahekultuurina kasvatatud rukis vähendas lühiealiste liikide arvukust ja biomassi. Odra saagikus oli kõige kõrgem Mahe II variandis. Tulemused näitasid, et antud aastal ainult vahekultuuri kasvatamine odra saaki ei suurendanud. Selleks, et saada usutavat saagilisa oli vaja lisaks anda põllule komposteeritud veisesõnnikut 10 t ha-1.est
dc.description.abstractThis research is based on a long-term experiment located at Eerika where Estonian University of Life Science test fields area. The aim of this research was to study effect of winter cover crops and their combination with cattle manure on weediness and crop yield of barley in three different organic farming systems. Weeds samples were collected in 2020 where abundance and biomass are designated on an area of m2. Also, barley yield is demonstrated at the results. The test was conducted in long-term field experiment. Mahe 0 is control variant. Variant Mahe I is winter rye grown as a winter cover crop. Variant Mahe II is winter rye grown as a winter cover crop and composted cattle manure 10 t ha-1 was added to the soil. The study indicated that winter cover crops suppresses weeds. Winter rye as cover crop can suppress annual weeds. Also, the results showed that barley yield was the highest at Mahe II variant. This year to get maximum crop yield only winter cover crop was not enough to reach high yield. To exceed high results composted cattle manure was needed to get fine results.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectoderest
dc.subjectkülvamineest
dc.subjectmaheviljelusest
dc.subjectvahekultuuridest
dc.subjectumbrohudest
dc.subjectsaagikusest
dc.titleOdra umbrohtumus ja saagikus maheviljelusesest
dc.title.alternativeBarley yield and weeds in organic farmingeng
dc.typeBachelor Thesiseng
dc.date.defensed2021-05-27
rioxxterms.freetoread.startdate27.08.2021


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record