Show simple item record

dc.contributor.advisorMõtte, Matiest
dc.contributor.authorRebane, Mehisest
dc.date.accessioned2021-05-13T18:56:24Z
dc.date.available2021-05-13T18:56:24Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6504
dc.descriptionMagistritöö Ökonoomika ja ettevõtluse õppekavalest
dc.description.abstractMagistritöö eesmärk oli analüüsida teravilja, õli- ja valgukultuuride tootmistüüpi kuuluvate Eesti ettevõtete tasuvaimat tootmissuunda ning majanduslikult optimaalset kasvupinda perioodil 2010–2018. Võrreldavad tootmissuunad oli mahe- ja tavatootmine. Analüüsi läbiviimiseks kasutati Põllumajandusuuringute Keskus FADN andmekogu. Üldised andmed tava ja mahe tootmissuundade ning teravilja, õli- ja valgukultuuride kasvatuse kohta koguti statistikaameti kodulehelt. Koostati ülevaade varasematest sarnastest uurimustöödest ning nende tulemustest ja kasutatud metoodikatest. Töös selgitati välja erinevused mahe ja tava tootmissuuna teravilja, õli- ja valgukultuure kasvatavate ettevõtete vahel ning maakasutuse alusel optimaalsem suurus tasvuse saavutamisel. Magistritöö empiirilise analüüsi tulemusena selgus, et ettevõtete tasvusnäitajad on mahetootmisel kõrgemad kui tavatootmisel. Lisaks selgus, et majanduslikult optimaalne ettevõtte suurus maakasutuse alusel on mahetootmise suunal pindala vahemikus 150–224,9 hektarit ning tavatootmise puhul vahemikus 225–349,9 hektarit.est
dc.description.abstractThe purpose of this paper was to analyze the most profitable production direction of Estonian companies engaged in the cultivation of cereals, oilseeds and protein crops and the economically optimal growing area in the period 2010–2018. The FADN database of the Agricultural Research Center was used for the analysis. General data on the cultivation of conventional and organic cereals, oil and protein crops were collected on the website of Statistics Estonia. An overview of previous similar research works and their results and used methodologies was compiled. The differences between organic and conventional cereals, oil and protein crops and in size groups based on land use were identified. As a result of the empirical analysis of the master's thesis, it became clear that organic production is higher than conventional production in terms of the profitability indicators used in the work. In addition, it was found that the economically optimal size of the holding in terms of land use is between 150 and 224.9 hectares for organic production and between 225 and 349.9 hectares for conventional production.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectmahepõllumajandusest
dc.subjecttootmineest
dc.subjectteraviliest
dc.subjecttasuvusest
dc.titleTeravilja, õli- ja valgukultuuride kasvatusega tegelevate Eesti ettevõtete tasuvaim tootmissuund ning majanduslikult optimaalne kasvupind perioodil 2010–2018est
dc.title.alternativeThe most profitable production direction of Estonian grain, protein and oil crop companies and economically optimal growing area during the period 2010 - 2018eng
dc.typeMaster Thesiseng
dc.date.defensed2021-05-27
rioxxterms.freetoread.startdate27.08.2021


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record