Show simple item record

dc.contributor.authorBaikov, Andrei (koostaja)
dc.contributor.authorGross, Riho (koostaja)
dc.contributor.authorHurt, Margo (koostaja)
dc.contributor.authorJärvalt, Ain (koostaja)
dc.contributor.authorJaanuska, Heiki (koostaja)
dc.contributor.authorJärvekülg, Rein (koostaja)
dc.contributor.authorKesler, Martin (koostaja)
dc.contributor.authorKlaas, Kunnar (koostaja)
dc.contributor.authorKrause, Teet (koostaja)
dc.contributor.authorPaaver, Tiit (koostaja)
dc.contributor.authorTambets, Meelis (koostaja)
dc.contributor.authorVasemägi, Anti (koostaja)
dc.contributor.authorVerliin, Aare (koostaja)
dc.contributor.authorSaadre, Ene (koostaja)
dc.date.accessioned2021-03-18T09:42:21Z
dc.date.available2021-03-18T09:42:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6391
dc.description.abstractEesti kalavaru, sh vähivaru kasutamine peab olema kooskõlas nii rahvusvaheliselt kui Eestis heakskiidetud säästva arengu põhimõtetega. Loodusvarade säästva kasutamise eesmärk on inimest rahuldava elukeskkonna ja majanduse arenguks vajalike ressursside tagamine, sealjuures oluliselt kahjustamata elukeskkonda ning säilitades looduslikku mitmekesisust. Kalavaru kaitset ja suurust saab mõjutada püügi reguleerimisega, elukeskkonna kaitse, parandamise või taastamisega ning kalakasvatusliku taastootmise abil. Viimane neist on kulukas tegevus, mis eeldab pikaajalist planeerimist ja otstarbekuse analüüsi. Selleks on vajalik kalavarude taastootmise tegevuskava. Tegevuskava koostamisel on lähtutud Eesti ja rahvusvahelistest valdkondlikest dokumentidest arvestades seejuures hetkeolukorda, kalavarude seisundit ja taastamise vajadust ning olemasolevaid võimalusi. Tegevuskava eesmärk on kalakasvatusliku taastootmise abil parandada ohustatud sh kaitsealuste kalaliikide seisundit ja suurendada nende arvukust, luues avaramad võimalused ka vääriskalaliikide püügiks Eestis. Tegevuskava elluviimist koordineerib ja selle eest vastutab Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakond. Vastutav koordinaator koos tegevuskava täitjatega koostab iga nelja aasta tagant tegevuskava täitmise kokkuvõtte. Vastavalt saavutatud tulemustele ja ilmnenud puudustele muudetakse kava, et korrigeerida kalakasvatusliku taastootmise suundasid kalavarude olukorra parandamiseks ja bioloogilise mitmekesisuse hoidmiseks.est
dc.description.sponsorshipProgrammi koostamist finantseeris Keskonnainvesteeringute Keskusest
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccesseng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectkalakasvatusest
dc.subjectkalavarudest
dc.subjectkalakaitseest
dc.subjecttegevuskavadest
dc.subjectohustatud liigidest
dc.subjectEestiest
dc.titleKalakasvatusliku taastootmise tegevuskava 2017–2019, perspektiiviga kuni 2023est
dc.title.alternativeOhustatud sh kaitsealuste ja vääriskalaliikide seisundi parandamiseks vajalikud meetmed ja eelistatud tegevusedest
dc.typeReporteng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess