Show simple item record

dc.date.accessioned2021-02-22T13:26:41Z
dc.date.available2021-02-22T13:26:41Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6339
dc.description.abstractSäilikpuid kasutatakse kogu maailmas, et suurendada majandusmetsades elurikkust. Säilikpuude jätmisel on põhieesmärgiks tekitada metsamaastikku spetsiifilisi elupaiku, mis traditsioonilises lageraiepõhises metsamajanduses, kui langilt raiutakse ja koristatakse kõik puud, puuduksid. Erinevatel maadel on soovitatavad säilitatavate puude kogused erinevad ning näib, et Eesti metsaseaduses fikseeritud säilikpuude kogus võib olla elustikule ebapiisav. Parima tuulekindlusega on säilikpuud, mis on eelnevalt kohastunud tuultega või paremini varjatud olemasolevate metsaservade läheduses. Säilikpuid tasub valida võimalikult erinevate puuliikide hulgast. Erilist tähelepanu tuleb pöörata tuulekindlamatele ja elustiku jaoks väärtuslikematele kõvalehtpuudele (tamm, saar, jalakas ja vaher). Säilikpuude suurem diameeter suurendab nende väärtust elustikule. Ka surnud puidu säilitamine lisaks elusatele puudele on elurikkuse suurendamiseks oluline. Säilikpuid tuleks jätta kõigi uuendusraiete puhul ja tähelepanu tuleb neile pöörata juba vahekasutusraiete juures - st mitte välja raiuda eritunnustega puid. Säilikpuude grupiti jätmine on soovitatav, sealjuures tuleb jälgida, et säilitatavasse puudegruppi (elupaigalaiku) jääks olulisel määral säilikpuude nõuetele (suurim diameeter, eri puuliigid, eritunnused) vastavaid puid.est
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccesseng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectpuud (bot.)est
dc.subjectsäilikpuudest
dc.subjectraielangidest
dc.subjectEestiest
dc.subjectjuhendidest
dc.subjectaruandedest
dc.titleSäilikpuude jätmise juhendest
dc.title.alternativeKIKi projekti nr 2063 aruanneest
dc.typeReporteng
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Metsandus- ja maaehitusinstituutest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess