Show simple item record

dc.contributor.authorVoolma, Kaljo
dc.date.accessioned2021-02-22T11:00:19Z
dc.date.available2021-02-22T11:00:19Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6337
dc.description.abstractHarilikul männil (Pinus sylvestris) elab arvukalt okkatoidulisi putukaid, kellest nii mõnelegi on omased aeg-ajalt korduvad hulgisigimised. Kesk-Euroopa saksakeelses keeleruumis nimetatakse neid liblikaliste (Lepidoptera) ja kiletiivaliste (Hymenoptera) seltsi kuuluvaid liike kokkuvõtvalt männi suurkahjuriteks (Groβschädlinge). Liblikalistest kuuluvad nende hulka männivaksik (Bupalus piniaria), männiöölane (Panolis flammea), männikedrik (Dendrolimus pini) ja okkalainelane (Lymantria monacha), kiletiivalistest eelkõige harilik männivaablane (Diprion pini) ja punakas männivaablane (Neodiprion sertifer), aga ka sinine võrgendivaablane (Acantholyda erythrocephala) ja nõmme-võrgendivaablane (A. posticalis). Kõik need liigid esinevad ka Eestis, kuid ainult punakas männivaablane ja männivaksik on Eesti männikutes ulatuslikke kahjustusi põhjustanud. Hiljuti lisandus neile nõmme-võrgendivaablane, kelle ligi 250 hektari suurune kahjustusala avastati Saaremaal 2008. aasta suvel. Nõmme-võrgendivaablase kahjustusi pole Eesti metsades varem registreeritud, mistõttu pole temale ka meie metsaentomoloogia ja metsakaitse alases kirjanduses tähelepanu pööratud. See ajendas uurima seda putukaliiki käsitlevat kirjandust mujalt maailmast ning selgitama tema levikut ja bioloogilisi iseärasusi. Võimaluse selleks andis Keskkonnainvesteeringute Keskuse uurimisprojekt nr 741 kestusega 28.06.2011–27.06.2013. Välitööd viidi läbi Saaremaal paiknevates nõmme-võrgendivaablase kahjustuskolletes, laboritööd Tartus Eesti Maaülikoolis. Täiendavat materjali okkakahjurite kohta koguti ka mujalt Eestis, samuti külastati okkakahjurite kahjustusalasid Lätis ja Soomes ning võeti osa metsaentomoloogia alastest teadusüritustest Lätis, Leedus, Saksamaal. Uurimistöö eri etappidel osalesid Külli Hiiesaar, Rain Kruus, Enn Pilt, Lauri Randveer, Tiit Randveer, Ilmar Süda, Jürgen Tamm ja Heino Õunap ning projekti juht Kaljo Voolma.est
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccesseng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectvõrgendivaablasedest
dc.subjectpaljunemineest
dc.subjectmetsakaitseest
dc.subjectmännikudest
dc.subjectaruandedest
dc.titleVõrgendivaablaste hulgisigimised, nende prognoos ja metsakaitseabinõud männikutesest
dc.title.alternativeKeskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) metsanduse programmi projekti nr 741 (EMÜ T11097MIMB) aruanneest
dc.typeReporteng
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Metsandus- ja maaehitusinstituut. Metsabioloogia osakondest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess