Show simple item record

dc.date.accessioned2021-02-19T10:07:12Z
dc.date.available2021-02-19T10:07:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6334
dc.description.abstractKäesolev uurimis-arendustöö „Kasvavate puude laasimise mõju puidu kvaliteedile“ (leping nr 3-2_8/23-5/2012) valmis SA Erametsakeskus tellimisel ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahalisel toel Eesti Maaülikooli maaehitus- ja metsandusinstituudi teadurite töö tulemusel perioodil juuli 2012 kuni märts 2014. Projekti täitjad olid: 1) Professor Peeter Muiste, PhD, projekti juht 2) Lektor Regino Kask, MSc 3) Lektor Vahur Kurvits, MSc 4) Lektor Risto Mitt, MSc 5) Teadur Allar Padari, MSc 6) Nooremteadur Valdek Tamme Puidu kvaliteediastme määravad esmajoones puidus esinevad oksad, mille rohkusest ja iseloomust sõltub kõrgekvaliteediliste metsamaterjalide hulk. Üks tähtsamaid ja vajalikumaid vahendeid kvaliteetse puidu tootmiseks on kasvavate puude õigeaegne laasimine. Sellest tulenevalt oli käesoleva uurimuse eesmärk teha kindlaks, kuidas puude laasimine mõjutab männi- ja kuusepuidu omadusi ja kvaliteeti. Projekti eesmärgiks oli ka anda majanduslik hinnang laasitud puude oksavaba toorme kasutamisele puidutööstuses ning erinevate tööriistade ja tehnoloogiliste võtete kasutamise efektiivsusele puude laasimisel. Antud uurimus tehti põhjusel, et sageli pole naabermaade uurimistulemused looduslike tingimuste erisuse tõttu otseselt üle võetavad. Seega vajatakse kohapealseid uuringuid antud küsimuses.est
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccesseng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectpuud (bot.)est
dc.subjectlaasimineest
dc.subjectpuidukvaliteetest
dc.subjectaruandedest
dc.titleKasvavate puude laasimise mõju puidu kvaliteedile : lõpparuanneest
dc.title.alternativeKIK metsanduse programmi 2012. aasta projekti nr. 3544 aruanneest
dc.typeReporteng
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Metsandus- ja maaehitusinstituutest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess