Show simple item record

dc.date.accessioned2021-02-17T12:45:19Z
dc.date.available2021-02-17T12:45:19Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6333
dc.description.abstract* Nii lehe- kui juurevarisega aasta jooksul mulda lisanduv C voog on samas suurusjärgus nii noortes, kui vanemates puistutes. Keskmiselt lisandub hall-lepikutes läbi maapealse varise aastas mulda ligikaudu 2 t C ha-1 a -1 (vaid väga noortes ca 1-1,5 t C ha-1 a -1 ) ja juurevarisega 0,7-0,8 t C ha-1 a -1 . * Alustaimestiku biomass oli kõikides uuritud puistutes väike ja seetõttu ka osa kogu puistu C ringes suhteliselt tagasihoidlik. * Mullahingamise eralduv C voog on erivanuselistes hall-lepikutes varieeruv, jäädes vahemikku 2,3–5 t C ha-1 a -1 . Aastane emissioonivoog sõltub mullast, veereziimist, temperatuurist, maakasutuse ajaloost jne. kuid mitte puistu vanusest. * Hall-lepikud on intensiivselt süsinikku siduvad metsakooslused, seda nii noores, kui ka vanemas eas. Kõikide erivanuseliste hall-lepikute C bilanss on positiivne, st. metsaökosüsteemi salvestub aasta jooksul rohkem süsinikku, kui seda emiteerub. * Koostatud bilansside põhjal jääb Eesti viljakate kasvukohtade hall-lepikute süsiniku neeldumine vahemikku 1,4-5,6 t C ha-1 a -1 .est
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccesseng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjecthall-lepikudest
dc.subjectmetsadest
dc.subjectsüsinikubilanssest
dc.subjectEestiest
dc.titleHall-lepikud Eesti metsade süsinikubilansis : projekti tulemusedest
dc.title.alternativeKIK metsanduse programmi 2012.a. projekt nr. 3406est
dc.typeReporteng
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Metsandus- ja maaehitusinstituutest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess