Show simple item record

dc.contributor.authorRiis, Marje
dc.contributor.authorKarise, Reet
dc.date.accessioned2021-02-05T13:28:02Z
dc.date.available2021-02-05T13:28:02Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-9949-9463-7-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6298
dc.description.abstractMesilasperede edukaks pidamiseks on lisaks mesilaspere bioloogia ja hooldusvõtete tundmisele vajalik teada ja tähtsustada ka mesilasperede ümbruses olevat korjemaad. Korjemaa hindamiseks on omakorda vaja tunda korjetaimi. Selle brošüüri I osa sisaldab Eestis enamlevinud korjetaimede kirjeldusi ja nende tähtsust korjeobjektidena. Kõik taimed on varustatud ladinakeelsete nimedega, mis on abiks võõrkeelse kirjanduse kasutamisel. Taimede nimed otsetõlkes ei vasta nende eestikeelsetele nimetustele. Taimeliikide iseseisavaks määramiseks ja taimekirjelduste paremaks mõistmiseks on abiks taimede botaanilise iseloomustuse peatükk, kus on kirjeldatud taimede välistunnuste määramiseks kasutatavaid spetsiifilisi mõisteid. Taimede määramisel on lisaks botaanilisele iseloomustusele abiks ka värvifotod. Mesindusest saadav tulu on otsene ja kaudne. Otsese tulu moodustavad mesi, vaha, õietolm ja suir, taruvaik, mesilasmürk. Kaudseks tuluks on taimede tolmeldamine mesilaste poolt, ja seda peetakse otsesest tulust kümneid kordi suuremaks. Looduslike taimede tolmeldamisest saadavat tulu on raske kindlaks määrata, sest see jääb varjatuks, mõõtmatuks. Küll aga on võimalik kultuurtaimede tolmlemist mesilaste abil intensiivistada, mille tulemusena tõuseb saagi kvaliteet ja kvantiteet. Brošüüri II osa annab ülevaate sellest, missugune on tolmeldamisest saadav tulu, mille alusel mesilased õisi ja toitumisalasid valivad, milline on mõningate Eestis kasvatatavate kultuurtaimede vajadus putuktolmlemise järele ning kas ja kuidas mõjutab meemesilaste kaasamine (seemne)saaki. Brošüür on mõeldud kutseõppeasutuste õpilastele, praktilistele mesinikele, mesinike koolitajatele ja väliskirjanduse kasutajatele. Samuti neile, kes on ainult mee tarbijad, kuid tunnevad süvendatud huvi mesilaspere elulaadi vastu. Trükise I osa koostajal Marje Riisil on pikaajaline mesindusalane, sh korjebaasi õpetamise kogemus nii tasemekoolituses kui ka täiskasvanute täienduskoolituses. II osa koostaja Reet Karise töötab teadurina mesilastega tolmeldamise katseid läbi viivas meeskonnas Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi taimekaitse osakonnas ja on üks vähestest, kes tänases Eestis tutvustab tolmeldamise tähtsust ja mesilastega tolmeldamise võimalusi kultuurtaimedel. Suur tänu Räpina Aianduskooli pikaajalisele botaanikaõpetajale Malle Terepson-Madissonile botaanikaalaste nõuannete ja tähelepanekute eest. Trükise koostajad soovivad mõnusat lugemist ja teadmiste täiendamist taimede tundmisel ja kultuurtaimede tolmeldamisel mesilaste abil.est
dc.description.sponsorshipTrükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames.est
dc.publisherEesti Mesinike Liitest
dc.subjectmesilaneest
dc.subjecttolmeldajadest
dc.subjectmeetaimedest
dc.subjecttaimeliigidest
dc.subjectliigikirjeldusedest
dc.subjectkultuurtaimedest
dc.subjecttolmlemineest
dc.titleMesilaste korjetaimed ja taimede tolmeldamine mesilaste abilest
dc.typeBookeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record