Show simple item record

dc.contributor.authorBernotas, Priit (koostaja)
dc.contributor.authorTeesalu, Paul (koostaja)
dc.date.accessioned2021-01-21T10:51:25Z
dc.date.available2021-01-21T10:51:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6289
dc.description.abstractKäesolev aruanne võtab kokku 2019. aasta kalandusuuringud Võrtsjärvel, vastavalt Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vahel sõlmitud lepingule, mille alusel olid töö peamisteks eesmärkideks: 1.1. Anda Võrtsjärve kalaliikide (angerjas, haug, koha, latikas, ahven ja tint) varude seisundi hinnang 2018. aasta kohta. Tuua välja nende kalaliikide varu seisundit enim mõjutavad tegurid antud perioodil. 1.2. Anda kalavaru (angerjas, haug, koha, latikas, ahven ja tint) keskpikk (3-5 aastat) prognoos (usaldustõenäosusega 95%) 1.3. Anda soovitused eelnimetatud kalaliikide varu haldamiseks 2020. ja 2021. aastaks. 1.4. Angerjate rännete, taaspüügi osakaalu, ellujäämuse, püügikoormuse ning teiste võimalike näitajate saamiseks märgistada ja asustada märgistatud angerjaid eeskätt Võrtsjärve ning vajadusel ka mujale Peipsi vesikonda. 1.5. Analüüsida ja raporteerida Eesti angerja majandamiskava täitmist alates selle esitamisest Euroopa Komisjonile 31.12.2008. a. 1.6. Koostada vajalikud juhendmaterjalid ja osaleda angerjateemalistes töögruppides (ICES/EIFAAC Eel WG, EL töörühmade jt.) 1.7. Euroopa Liidu andmekogumise programmi täitmise eesmärgil koguda angerja bioloogilisi andmeid Peipsi vesikonnas [pikkus, kaal ja vanus (vanus määrata kas täpselt otoliitide abil või hinnanguliselt pikkuse vanuse või kaalu vanuse suhte abil)] vähemalt 100 rändangerja ja 100 paikse angerja kohta. 1.8. Uurida haugi talvist toitumist Võrtsjärves ja selle mõju angerjavarudele. 1.9. Analüüsida angerja asustamisega seotud toiminguid ja tulemuslikkust. 1.10. Anda soovitusi Võrtsjärve puudutavate kalapüügi regulatsioonide täiendamiseks.est
dc.description.sponsorshipKeskkonnaministeeriumi poolt finantseeritud töövõtuleping 4-1/19/74; Uuringut toetas Keskkonnainvesteeringute Keskusest
dc.publisherEesti Maaülikoolest
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccesseng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectkalad (zool.)est
dc.subjectkalandusest
dc.subjectkalapüükest
dc.subjectsiseveekalapüükest
dc.subjectkalavarudest
dc.subjectangerjasest
dc.subjectkohaest
dc.subjecthaugest
dc.subjectlatikasest
dc.subjectahvenest
dc.subjectjärvedest
dc.subjectuuringudest
dc.subjectEestiest
dc.subjectVõrtsjärvest
dc.titleVõrtsjärve kalavarude seisund ja Eesti angerjamajandamiskava täitmise analüüs : aruanneest
dc.typeReporteng
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Põllumajandus- ja keskkonnainstituut. Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetoolest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess