Now showing items 1-1 of 1

  • Aasta muld 2019. Madalsoomuld : [teavik ja postkaart]  

    Leedu, Enn; Shanskiy, Merrit; Penu, Priit; Kikas, Tambet (Eesti Maaülikool, 2018)
    Eesti on üks märjemaid paiku maailmas: üle 22% on kaetud madalsoode ja rabadega. Tüüpilised madalsoomullad moodustavad ligi 14% meie muldkattest ja 59% turvasmuldadest. Kuivendamise ja põllumajandusliku kasutuse tõttu on ...