Show simple item record

dc.contributor.authorLaikoja, Katrin
dc.contributor.authorRoasto, Mati
dc.date.accessioned2020-12-16T08:57:28Z
dc.date.available2020-12-16T08:57:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-9949-698-65-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6267
dc.description.abstractToidu käitlejal on kohustus tagada toidu ja selle käitlemise nõuetekohasus ning käitleja peab kasutama kõiki võimalusi nõuetekohasuse tagamiseks, muuhulgas ka säilitamisnõuetele vastavuse tagamiseks. Toidu säilitamisnõuded määrab toidu tootja, töötleja või pakendaja enamasti kestvuskatsete alusel. Toidu säilimisaeg on toidualase teabe kohustuslik osa määruse (EÜ) 1169/2011 alusel. Käesolevas juhendis käsitletakse toidu säilitamisnõudeid (säilitamise temperatuur ja –aeg) toidugruppide kaupa, kui toidu tootja, töötleja või pakendaja ei ole teinud kestvuskatseid säilimisaja määramiseks. Toidukäitleja peab tagama nõuetekohase ja ohutu toidukäitlemise, s.h. toidu vastavuse mikrobioloogilistele kriteeriumitele. Tegemist on kolmanda osaga toidu säilimisaegade määramist käsitlevatest juhendmaterjalidest. Toidu säilimisaega mõjutavatest teguritest detailsema info saamiseks on soovitav tutvuda esimeste osadega. Käsiraamatu I osas (Roasto ja Laikoja, 2019) tutvustatakse toidu säilimisaja määramise põhimõtteid ja meetodeid ning antakse ülevaade toidus mikroorganismide kasvu mõjutavatest teguritest ja jahetemperatuuridel säilitatavate valmistoitude mikrobioloogilistest ohtudest. Käsiraamatu II osas (Roasto ja Laikoja, 2020) tutvustatakse toidu mikrobioloogilisi kriteeriume ning esitatakse valik toite ja toidugruppe koos soovituslike juhendväärtustega. Toidu säilimisaeg kestvuskatseid tegemata on käesolevas juhendis esitatud ekspertarvamuste põhjal. Säilimisaegade vastavuse eeltingimuseks on värske kvaliteetse tooraine kasutamine, hügieenilised käitlemistingimused ja sobiv valmistamistehnoloogia. Pikemate säilimisaegade kehtestamisel tuleb teostada kestvuskatsed. Käsiraamatus esitatud teave on soovitusliku iseloomuga ega asenda õigusaktidega kehtestatud nõudeid. Käesolevas juhendis käsitletakse järgmiseid teemasid:  toidu säilimisaega mõjutavad tegurid, sh o toidu riknemine; o toidu säilitamistemperatuuride mõju mikroobide kasvule.  toidu säilitamise eritingimused, sh o toidu kuumsäilitamine ja taaskuumutamine; o jahutatult säilitatav toit; o külmutatult säilitatav toit; o toidu sulatamine.  toidu säilitamisnõuded toidugruppide kaupa.est
dc.description.sponsorshipTeadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas viiakse läbi “Eesti maaelu arengukava 2014–2020” raames ning seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).est
dc.publisherEesti Maaülikool, toiduhügieeni ja rahvatervise õppetoolest
dc.rightsMaaeluministeeriumi ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) tellimusel koostanud Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool. Varalised õigused kuuluvad materjali tellijale. Kõik autoriõigused on kaitstud.est
dc.subjecttoitest
dc.subjecttoiduainete säilitamineest
dc.subjecttoiduainete töötlemineest
dc.subjecttoidumikrobioloogiaest
dc.subjecttoidukontrollest
dc.subjectEestiest
dc.titleToidu säilimisaja määramine. 3. osa : toidu säilitamisnõuded toidugruppide kaupaest
dc.typeBookeng
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Toiduhügieeni ja rahvatervise õppetoolest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record