Show simple item record

dc.contributor.authorEesti Maaülikooli raamatukogu
dc.date.accessioned2020-10-12T10:35:36Z
dc.date.available2020-10-12T10:35:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6200
dc.description.abstractEesti Maaülikooli raamatukogu on Eesti Maaülikooli tugistruktuuri üksus, mille põhiülesandeks on ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse informatsiooniga varustamine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine, avaliku raamatukogu- ja infoteenuse osutamine, e-raamatukogu arendamine ning innovaatilise töö- ja kultuurikeskkonna loomine. Haridus- ja teadusministri 26. oktoobri 2016. a käskkirja nr 1.1-2/16/282 alusel on EMÜ raamatukogu aastateks 2017–2021 nimetatud teadusraamatukoguks. 2019. a oli eelkõige arendustegevustele suunatud aasta. Suur töö tehti ära digitaalarhiivi EMU DSpace’i ja veebilehe arendamisel, e-raamatute andmebaaside ja laenukeskkondade testimisel ning hankimisel. Panustades akadeemilise pärandi talletamisse ja kättesaadavaks tegemisse hakati lisaks lõputöödele ja teadusteavikutele arhiveerima ka digiteeritud teaduskogusid ja –andmeid. DataCite Eesti konsortsiumi liikmena on Eesti Maaülikoolil litsents teadusandmetele DOI (Digital Object Identifier) omistamiseks. Raamatukogu pakub Eesti Maaülikooli teadusandmetele ja publikatsioonidele, mis on hoiustatud pikaajaliseks säilitamiseks digitaalarhiivis EMU DSpace, ka DOIde omistamise võimalust (prefiksiga EMU). Oleme võtnud oma eesmärgiks ka avatud teaduse teemadega tegelemise: õpime ise ja jagame teadmisi ning tuge ülikooli teadlaskonnale. Suureks tööks oli koostöös EBSCO Information Services Inc-ga maaülikooli kasutajatele loodud andmebaaside ühisotsingumootori EBSCO Discovery Service (EDS) edasiarendamine. Mitme aasta pikkuse ressurssi nõudva töö tulemusena valmis e-kataloogi ESTER mobiilirakendus m-ESTER. 2019. aastat võib nimetada e-teenuste arendamise ja teadlaste toetamise aastaks.est
dc.subjectEesti Maaülikooli raamatukoguest
dc.subjectaastaaruandedest
dc.titleAastaaruanne 2019est
dc.typeReporteng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record