Show simple item record

dc.date.accessioned2020-09-09T07:17:43Z
dc.date.available2020-09-09T07:17:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-9949-462-79-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6163
dc.description.abstractKaastööd: Katrin Laikoja, Airi Vetemaa, Marje Viir, Krista Assi, Piret Rajasalu, Ilmar Tamm, Ilme Tupits, Ülle Tamm, Reine Koppel, Anne Ingver, Lea Narits, Ellen Pärn. Toimetaja: Airi Vetemaaest
dc.description.abstractTeravilja- ja õlikultuuride töötlemine on viimasel ajal hakanud huvi pakkuma paljudele väikeettevõtjatele. Sageli on tegu taludega, kes sooviksid väärindada oma ettevõttes kasvatatud toodangut. Nii ongi väheste suurtööstuste kõrvale tekkinud eriti just mahetoodangut pakkuvaid väikeettevõtjaid. Sellist suundumust saab vaid tervitada, sest kohapealse toodangu väärindamine loob lisatöökohti maapiirkondades ja aitab kaasa maaelu arengule. Ka tarbijad otsivad järjest rohkem kohalike väiketootjate toodangut. Käesolev infomaterjal on loodud eesmärgiga julgustada väikeettevõtteid töötlemisega tegelema. Kõik algab kvaliteetsest toorainest. Seega on väga tähtis, et nii omatoodetud kui ka sisseostetud tooraine vastaks peamistele kvaliteedinõuetele, mis on vastava kultuuri ja toodanguliigi puhul vajalikud. Juhendis käsitletaksegi peamisi teravilju ja õlikultuure, nende kvaliteeti ja seda mõjutavaid tegureid. Samuti antakse teavet ettevõtte toiduseaduse alusel teavitamiseks või tegevusloa taotlemiseks vajalike toimingute ja dokumentide kohta. Neile, kes soovivad tegeleda mahetöötlemisega, on antud selgitused mahenõuete täitmiseks ja mahetunnustuse saamiseks. Väga tähtis mistahes toidu töötlemise juures on tagada saadud toote ohutus tarbijale. Juhendis on toodud enesekontrolli plaani ülesehitus koos selgitustega ning head hügieenitavad määruse (EÜ) 852/2004 nõuete täitmiseks. Eraldi on lisatud näited enesekontrolliplaani kohta nii teraviljade kui ka õlikultuuride töötlejale – neid tabeleid saab väiketöötleja aluseks võtta oma enesekontrolli plaani koostamisel. Et õigusaktid võivad muutuda, siis tuleb kindlasti silmas pidada, et käesolev materjal on koostatud 2018. aasta detsembri seisuga.est
dc.description.sponsorshipRahastatud Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).est
dc.publisherEesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskodaest
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) ; openAccesseng
dc.rightsVaralised õigused kuuluvad materjali tellijale. Kõik autoriõigused on kaitstud.est
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectteraviljadest
dc.subjectkaunviljadest
dc.subjectõlitaimedest
dc.subjecttoiduainete töötlemineest
dc.subjectnõuandedest
dc.subjectväiketootmineest
dc.subjectmahepõllumajandusest
dc.titleAbiks põllumajandussaaduste väikekäitlejale. 3 osa. Tera- ja kaunviljade ning õlikultuuride töötlemineest
dc.typeBookeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) ; openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) ; openAccess