Show simple item record

dc.date.accessioned2020-09-09T06:46:10Z
dc.date.available2020-09-09T06:46:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-9916-4-0022-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6162
dc.description.abstractTöögrupp (2012. a väljaanne): Sirje Pajumägi, Katrin Laikoja, Andres Elias, Lembit Lepasalu, Vilma Tatar, Annemari Polikarpus, Hannes Mootse, Anna Pisponen, Väino Poikalainen (Eesti Maaülikool); Kaili Sillamaa, Eve Ader (Põllumajandusministeerium); Airi Vetemaa (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus); Riina Tõlgo (Tartumaa Veterinaarkeskus).est
dc.description.abstractPiimatoodete valmistamine Eestis on koondunud eelkõige suurtesse piimatööstustesse, kuid oma roll on ka väikekäitlejatel. Väikekäitlejate toodete nõudluse põhiliseks eelduseks on toidu tooteahela hea läbipaistvus. Tarbijale peab olema üheselt selge, kust pärineb toore ning kuidas seda toodetakse ja töödeldakse. Paljud tarbijad seostavad kohaliku toorme kasutamist eelkõige just väikekäitlemisega. Seejuures on paljud väikekäitlejad orienteeritud mahepiimatoodete ning kitse- ja lambapiima toodete valmistamisele. Olenemata piimatootja suurusest või tegevusvaldkonnast on kõige olulisem tagada toodete ohutus. TOOTEAHELA LÄBIPAISTVUSE JA TOIDUOHUTUSE TAGAVAD TOIDUKÄITLEJAD. Toidukäitlemist reguleerivad erinevad õigusaktid. Riikliku järelevalvet toiduohutuse ja -kvaliteedi ning mahenõuete täitmise üle teostab VTA. Käitleja vastutab käideldava toidu ning käitlemise nõuetekohasuse eest ja on kohustatud kasutama kõiki võimalusi selle tagamiseks. Väikekäitlejatel tasub kehtestada ka omapoolsed täiendavad reeglid või kvaliteedinormid ja rõhutada avatust tarbijate suunas. Häid võimalusi selleks pakub internet, kus saab kodulehe kaudu tutvustada väikekäitlejat ja tema tooteid ning näidata tooteahela lülide toimimist veebikaamerate vahendusel. Oluline on ühtsete, teatud piirkonnale sobilike brändide juurutamine, mis seostuvad kohaliku kultuuri, loodust säästva ja jäätmevaba tootmise, mahetemaatika, loomade heaoluga jms. Lisaks on toidu väiketootjatel otsene positiivne mõju maapiirkondade arengule ja keskkonnale. Selle kaudu vähendatakse töötust, edendatakse turismi ja takistatakse ääremaastumist. Vastavate kanalite olemasolu korral on võimalik teatud tootegruppe välismaale turustada ja parandada selle läbi Eesti kuvandit ja väliskaubandusbilanssi. Seetõttu tasub väiketootjatel mõelda ka omavahelisele koopereerumisele ning vastavate väiketööstuste loomisele, kus on võimalik ühiste jõududega valmistada piirkonnale omaseid erinevaid toiduaineid: taimseid, piima-, liha- jm tooteid ning neid ühise kaubamärgi all turustada (joonis 1). Infomaterjalis püütakse niisugustele arengutele kaasa aidata piimatoodete valmistamiseks vajaliku oskusteabe pakkumisega. Kõikide piimatoodete valmistamise tehnoloogiate üksikasjalikuks käsitlemiseks jääb antud materjal väheseks, kuid loodetavasti on pakutu küllaldane esmaste valikute tegemiseks ja konkreetsete tegevuste alustamiseks. Esmapilgul keerukana tunduvaid piimatooteid (sh juustu) on võimalik valmistada suhteliselt tagasihoidlikes tingimustes. See nõuab pühendumist ja kindlasti täiendavat eneseharimist erialase kirjanduse ning kursustel osalemise kaudu. Mõlemal juhul saab teile abiks olla Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond koos Eesti Toiduainete Tehnoloogia Seltsiga, kes on koostanud käesoleva abimaterjali. Lisaks pakuvad piimatehnoloogiaalast õpet ning koolitusi Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool ning riiklikud koolitajad.est
dc.description.sponsorshipRahastatud Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).est
dc.publisherPõllumajandusministeeriumest
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) ; openAccesseng
dc.rightsVaralised õigused kuuluvad materjali tellijale. Kõik autoriõigused on kaitstud.est
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectpiimandusest
dc.subjectpiimest
dc.subjecttoiduainete töötlemineest
dc.subjectpiimatööstusest
dc.subjectnõuandedest
dc.subjectväiketootmineest
dc.titleAbiks väikekäitlejale. 2 osa. Piim ja piima töötlemineest
dc.typeBookeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) ; openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) ; openAccess