Show simple item record

dc.contributor.advisorTürk, Kristina
dc.contributor.advisorLiibusk, Aive
dc.contributor.authorSammpere, Ranno
dc.date.accessioned2020-08-18T09:54:04Z
dc.date.available2020-08-18T09:54:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6129
dc.descriptionBakalaureusetöö Geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse õppekavalest
dc.description.abstractLaserskaneerimise tehnoloogiline areng on viimastel aastatel pidevas tõusvas joones. Tänu laserskaneerimise täpsusele on metsavaldkonna haldajad tundnud huvi, kas sellega on võimalik saada täpsemaid tulemusi kiiremini. Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida, kas on võimalik hinnata puude juurdekasvu, kasutades selleks 2013. aasta ja 2019. aastal mõõdetud skaneerimisandmeid. Kaasiku katseala puistust valiti välja uurimiseks 20 erinevat puud. Nendest puudest võeti rinnasdiameetri kõrguselt 10 cm pikkusega lõigud. Võrreldi kahe erineva meetodiga punktipilvest saadud tulemusi takseerimisandmetega, mille tulemuseks leiti, et puude juurdekasvu erinevused jäid vahemikku 0-5 mm 25% puudest. Ülejäänud puude puhul tulemuste erinevused kõikusid 10-40 mm vahel. Valitud metoodikat ei sobinud individuaalsete puude juurdekasvu leidmiseks. Kõikide katsealuste puude punktipilve ja takseerimisandmete põhjal otsiti metsa juurdekasvu. Kõige lähedasem tulemus oli 3.1 mm erinevusega.est
dc.description.abstractLaser scanning technology has seen significant improvements over the last couple of years. Thanks to the accuracy of the technology, the forest management department has explored the possibility of whether it would be possible to obtain more accurate data by exerting less time-consuming effort. The purpose of the Bachelor`s Thesis was to find out if it is possible to assess the increment of trees by comparing the 2013 and 2019 laser scan data. For experimental purposes, 20 different trees from a birch forest stand were selected to be included in the Thesis. Sample cuts with length of 10 cm were taken from the aforementioned 20 trees at breast height diameter. Comparing the results from the point cloud and the forest assessment, the average increment accuracy varied between 0-5 mm on up to 25 % of the trees.To determine the increment of a forest stand when taking into account the point cloud and forest assessment figures for the given trees. The closest result differed only by 3.1 mm.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectterrestriline laserskaneerimineest
dc.subjectpunktipilvest
dc.subjectjuurdekasvest
dc.subjectpuudest
dc.titlePuude juurdekasvu hindamine laserskaneerimisegaest
dc.title.alternativeThe assessment of anincrement of trees by terrestrial laser scanningeng
dc.typeBachelor Thesiseng
dc.date.defensed2020-08-26
rioxxterms.freetoread.startdate26.11.2020


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record