Show simple item record

dc.contributor.advisorJõgi, Jaak
dc.contributor.advisorJõgi, Erkki
dc.contributor.authorMändmets, Gunnar
dc.date.accessioned2020-05-27T09:09:27Z
dc.date.available2020-05-27T09:09:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5889
dc.descriptionRakenduskõrghariduse diplomitöö Tehnotroonika õppekavalest
dc.description.abstractKäesoleva diplomitöö eesmärgiks on luua väikeste signaalide mõõtevõimendi, mis on projekteeritud helitööstusvõimendeid kasutades. Mõõtevõimendi eesmärk on mõõta väga nõrkasid signaale ja edastada võimendatud signaal. Töö käigus selgitatakse, mis on suuremad probleemid, miks sellist seadet kasutatakse ning kellele sellist seadet tarvis on. Töös püstitatakse nõuded ning vastavalt nendele projekteeritakse seade. Töös selgitatakse probleeme, leitakse lahendusi ja selgitatakse projekteeritud lahendusete alamosi. Diplomitöö põhiliseks raskuseks on leida meetodeid, kuidas vähendada mõõdetavas signaalis häiringuid. Selgitatakse seadme projekteerimisvalikuid teoreetilisel ning praktilisel tasandil. Töös kirjeldatakse ka mõõdetava signaali digitaliseerimist ATMEGA32U4 mikrokontrolleri näol.est
dc.description.abstractThe aim of this project is to develop a small signal measurement amplifier that is designed using amplifiers used in the audio industry. The measurement amplifier is designed to measure very weak signals and to transmit the amplified signal. This Project explains what the biggest problems are in this endeavour, why such amplifiers are used and to whom these kinds of amplifiers would be beneficial to use. The requirements were set in the beginning of this project and the amplifier was designed according to the specifications. This project explains the problems, finds solutions and gives explanations for the designs that were used. The main object of the project is to find methods to reduce the noise while measuring the signal. The design of the device is explained on a theoretical and practical level. The paper also describes the digitalization of the amplified signal in the form of an ATMEGA32U4 microcontroller.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectlõputöödest
dc.subjectmõõtevõimendidest
dc.subjectmõõteriistadest
dc.subjectnõrgad signaalidest
dc.subjectoperatsioonivõimendidest
dc.titleVäikeste signaalide mõõtevõimendiest
dc.title.alternativeSmall signal measurement amplifiereng
dc.typeBachelor Thesiseng
dc.date.defensed2020-06-01
rioxxterms.freetoread.startdate01.09.2020


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record