Show simple item record

dc.contributor.advisorMadissoo, Marten
dc.contributor.authorEltermaa, Erlend
dc.date.accessioned2020-05-22T06:40:33Z
dc.date.available2020-05-22T06:40:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5796
dc.descriptionRakenduskõrgharidus lõputöö Tehnotroonika õppekavalest
dc.description.abstractKäesoleva lõputöö eesmärgiks on uuendada, muuta kaasaegsemaks ja suurendada juba olemasoleva pilliroo kombaini heedri tootlikkust, pakkudes masinale hüdraulika ning osalist mehaanilist lahendust. Vajadus masina uuendamiseks tekkis lõputöö koostööpartneri soovist muuta seadet kaasaegsemaks ja suurendada selle tootlikkust. Töö käigus viis autor läbi mitmeid arvutusi, mille tulemusena leiti uued sobivad hüdromootorid, süsteemi hüdrovoolikute läbimõõt ning mis nõuetele peavad vastama drosselklapid, ülerõhuklapp ning õlipaak. Koostööpartneri poolt olid ette antud nõuded, mille järgi tuli leida sobiv lahendus. Ette oli antud mootorite pöörlemiskiirused ja hüdropump, mille järgi tuli teha sobiv hüdraulikaskeem ning elektriskeem. Lisaks projekteeris töö autor heedrile varasemalt teadaolevad mehaanika uuendused ning arvutati ka teoreetiline tootlikkuse kasv. Tulevikus peale masina valmimist oleks vajalik läbi viia täpsem uuring, et teada saada milline on tootlikkuse reaalne kasv. Veel uuendamata masinaga on varasemalt läbi viidud uuring mille tulemusena saadi teada, kui võimekas on antud masin praeguse mehaanilise lahendusega.est
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to renew, modernize and increase the productivity of the existing reed harvester header by giving the machine new hydraulics and a partial mechanical solution. The need to renew this machine was given by owner company, who wanted to modernize and increase productivity of the given machine. During this thesis the author performed several calculations, which results lead to new and suitable hydraulic motors, diameter of hydraulic hoses and what requirements must be met by throttle valves, pressure relief valve and oil tank. The company had set requirements according to which a suitable solution had to be found. Hydraulic motor rotation speeds and a hydraulic pump were given, according to which a suitable hydraulic and electrical scheme had to be made. In addition the author of this thesis designed the already known mechanical solutions to the header and calculated the theoretical productivity growth. In the future, when the machine is completed, a more detailed study should be carried out to find the real growth. A study which has been carried out on the machine that has not yet been renewed, showed how capable this machine is in the current state.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectlõputöödest
dc.subjectharvendamineest
dc.subjectarendamineest
dc.subjecttaaskasutusest
dc.subjectehitusmaterjalidest
dc.subjectpilliroogest
dc.subjectharvesteridest
dc.titlePilliroo kombaini heedri hüdroajami projektest
dc.title.alternativeReed harvester header hydraulic drive projecteng
dc.typeBachelor Thesisest
dc.date.defensed2020-06-01
rioxxterms.freetoread.startdate01.09.2020


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record