Show simple item record

dc.contributor.advisorMadissoo, Marten
dc.contributor.authorLõiv, Keneth
dc.date.accessioned2020-05-22T06:04:39Z
dc.date.available2020-05-22T06:04:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5794
dc.descriptionRakenduskõrgharidusõppe lõputöö Tehnotroonika õppekavalest
dc.description.abstractRakenduskõrgharidus lõputöö raames käsitleti metoodilisi võimalusi karteesiuse tüüpi roboti kasutamiseks õppetöös. Tööstusrobotite kasutamine omab suurt tähtsust tänapäeva tööstustes kus järjest rohkem automatiseeritakse erinevaid tööprotsesse. Efektiivsuse suurendamiseks võetakse aina enam roboteid kasutusele toomisprotsessides. Seetõttu on mehhatroonikutel ja tudengitel kes õpivad teistel tehnikaaladel suurem vajadus tundma õppida erinevaid roboteid. Töö koosneb viiest peatükist. Esimeses peatükis tuleb teemaks üldiselt tööstusrobotid, nende ajalugu ja täpsemalt karteesiuse roboti olemus. Teises peatükis kirjeldatakse roboti tööparameetrid ja spetsifikatsioon ning korrastatakse roboti töörakk. Kolmandas peatükis tutvustatakse roboti kasutamist roboti kasutusjuhendi ja programmeerimisjuhendi läbi. Neljandas peatükis koostatakse roboti kasutamiseks ja õppimiseks laboratoorsed tööd. Viimases ehk viiendas peatükis tuuakse välja võimalikud arengusuunad antud robotile ning mõeldakse välja lisasid, et laiendada roboti kasutusvõimalusi.est
dc.description.abstractDuring the making of this final thesis, the methodological possibilities of using a cartesian robot for teaching were assessed. The use of industrial robots is of great importance in today’s industries, where more and more work processes are automated. To increase the efficiency, more robots are being introduced into production processes.Therefore students who are learning mechatronics and other technical fields, have a greater pressure to get to know different industrial robots. The thesis consists of five chapters. The first chapter explains the industrial robots in general, and gives an overveiw of the history, and specifically the nature of the cartesian robot. The second chapter describes the robot’s operating parameters and specifications, and also gives the aim to fix the robots workcell. The third chapter introduces how to use the robot through a robot user manual and programming manual. In the fourth chapter, laboratory works are prepared for the use and learning of the robot. In the last and fifth chapter, the possible development directionsfor the given robot are outlined and additional ideas are devised in order to expand the possibilites of using the robot.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectlõputöödest
dc.subjectrobootikaest
dc.subjecthaaratsidest
dc.subjecttöörakudest
dc.subjectlabortöödest
dc.titleMetoodilised võimalused karteesiuse tüüpi roboti kasutamiseks õppetöösest
dc.title.alternativeMethodological possibilities of using a cartesian robot for teachingeng
dc.typeBachelor Thesiseng
dc.date.defensed2020-06-01
rioxxterms.freetoread.startdate01.09.2020


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record