Show simple item record

dc.contributor.advisorLoit, Evelin
dc.contributor.advisorTamm, Ilmar
dc.contributor.authorIngver, Anne
dc.contributor.otherHakala, Kaija (opponent)
dc.date.accessioned2020-05-15T07:29:47Z
dc.date.available2020-05-15T07:29:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-9949-698-21-9
dc.identifier.issn2382-7076
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5753
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.15159/emu.51
dc.descriptionA Thesis for applying for the degree of Doctor of Philosophy in Agriculture.eng
dc.description.abstractPresent thesis studies the impact of farming system, pre-crop and weather conditions to yield and quality of spring wheat. The main objectives were: (i) to determine the effect of six leguminous pre-crop species (perennial red and alsike clover, biennial Washington lupine, white sweet clover and the less commonly used annual Alexandria and crimson clover) on grain yield and quality characteristics of subsequent spring wheat compared to other cereals and to select the optimal leguminous pre-crops for spring wheat cultivation in organic conditions; (ii) to compare grain yield and quality characteristics of spring wheat varieties in organic and conventional conditions; (iii) to investigate the impact of weather (precipitation, sum of effective temperatures, sun hours) on yield, length of growing period, and protein content of spring wheat cultivated in conventional conditions over a period of 29 years. The results showed that the yield of spring wheat increased significantly after all the leguminous pre-crops, even after the annual species crimson clover and Alexandria clover. Six leguminous pre-crops had different impact on quality. A significant increase of the protein content was measured only after perennial species (alsike clover, red clover and Washington lupine. All the pre-crops, except crimson clover, increased volume weight and all the legumes increased TKW. The reaction of spring wheat to different management systems was the most sensitive among the spring cereals. In organic conditions the average grain yield of wheat constituted only 64% compared of that of the conventional yield. Protein content was the most influenced by farming system and was lower in the organic trial for spring wheat. The other quality characteristics (TKW and volume weight) were less influenced by the management regime. The hypothesis that increased yearly fluctuations of weather conditions over a 29 year period negatively impact yield and protein content of spring wheat was partly correct. Both stress conditions, drought and excess precipitation, caused decrease of yield. Spring wheat yields differed more than twice during the years. The highest yields were obtained mainly in years when the amount of precipitation was not significantly above or below the mean and the sum of the effective temperatures did not significantly exceed the average. Negative correlation between yield and protein content was found. The protein content of spring wheat increased during the drier and warmer years, and the average content met the highest quality requirement in more than half of the years.eng
dc.description.abstractDoktoritöö uurib viljelussüsteemi, eelvilja ja ilmastikutingimuste mõju suvinisu saagile ja kvaliteedile. Tulenevalt püstitatud hüpoteesidest olid uurimustöö eesmärkideks selgitada välja kuue liblikõielise eelvilja (mitmeaastased punane ja roosa ristik ning hulgilehine lupiin, kaheaastane valge mesikas ja vähetuntud üheaastased aleksandria ja inkarnaatristik) mõju suvinisu saagikusele ja kvaliteedinäitajatele võrreldes teiste teraviljadega mahekülvikorras ning soovitada kasvatamiseks parimad liblikõielised eelkultuurid suvinisule. Oluline oli kindlaks teha suvinisu sortide terasaagi ja kvaliteedinäitajate erinevused tava- ja maheviljeluses kasvatamisel ning hinnata 29 aasta ilmastikutingimuste mõju ulatust tavaviljeluses kasvatatud suvinisu saagikusele, kasvuperioodi pikkusele ja proteiinisisaldusele. Tulemustest selgus, et suvinisu terasaak tõusis usutavalt kõigi liblikõieliste eelviljade, ka üheaastaste liikide järel, proteiinisisaldus aga vaid peale mitmeaastaseid eelvilju. Mahumass tõusis usutavalt kõigi liblikõieliste eelviljade, v.a inkarnaatristiku järel. Kõik eelviljad suurendasid usutavalt ka 1000 tera massi. Suvinisu keskmine saak mahekatses jäi väiksemaks ja moodustades tavaviljeluse saagitasemest 64%. Keskmised 1000 tera massid olid mahetingimustes usutavalt suuremad kui tavatootmises, aga mahumasside vahel usutavaid erinevusi ei olnud. Viljelusviis mõjutas uuritud näitajatest kõige enam suvinisu proteiinisisaldust, mis jäi mahetingimustes madalamaks. Hüpotees, et ilmastikuolude iga-aastased kõikumised 29-aastase perioodi jooksul mõjutavad negatiivselt suvinisu saagikust ja proteiinisisaldust, oli osaliselt õige. Mõlemad stressitingimused, nii põud kui ka liigsed sademed, vähendasid oluliselt suvinisu saagikust. Terasaagid erinesid aastati üle kahe korra. Suurem saak saadi enamasti aastatel, kus sademete kogused ei olnud oluliselt üle või alla keskmise ja efektiivsete temperatuuride summa ei ületanud oluliselt keskmist taset. Nisul leiti saagi ja proteiinisisalduse vahel negatiivne korrelatsioon. Suvinisu proteiinisisaldus kuivematel ja soojematel aastatel tõusis ja keskmine proteiinisisaldus vastas kõige kõrgemale kvaliteedinõudele enam kui pooltel uuritud aastatel.est
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.relation.ispartofseriesEesti Maaülikooli doktoritööd
dc.rights© Anne Ingver, 2020
dc.rights.urihttps://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/519062017005/consolide
dc.subjectdissertationseng
dc.subjectdissertatsioonidest
dc.subjectRoheline Ülikool (töö toetab EMÜ Rohelise Ülikooli põhimõtteid)est
dc.subjecttoiduohutusest
dc.subjectmahetoitest
dc.subjectfood safetyeng
dc.subjectorganic foodeng
dc.subjectGreen University (thesis is related to EMÜ Green University iniciative’s aims)eng
dc.subjectsuvinisuest
dc.subjectsordiaretusest
dc.subjectsaagikus
dc.subjectkvaliteetest
dc.subjectmaaviljelussüsteemidest
dc.subjectkülvikordest
dc.subjectilmastikest
dc.subjectmõjudest
dc.subjectspring wheateng
dc.subjectproductivenesseng
dc.subjectqualityeng
dc.subjectland cultivation systemseng
dc.subjectcrop rotationeng
dc.subjectweathereng
dc.subjectimpactseng
dc.titleImpact of farming system, pre-crop and weather conditions to yield and quality of spring wheateng
dc.title.alternativeViljelussüsteemi, eelvilja ja ilmastiku mõju suvinisu saagile ja kvaliteedileest
dc.typeDoctoral Thesiseng
dc.date.defensed2020-06-16
dc.type.qualificationnamePhD


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.