Recent Submissions

 • Kanakulli elupaigakasutuse ning hukkumispõhjuste uuring : projekti nr 18473 lõpparuanne 

  Grosberg, Jaan (koostaja); Mirski, Paweł (koostaja); Väli, Ülo (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2023)
  Kanakull (Accipiter gentilis) kuulub Eestis II kaitsekategooria linnuliikide hulka ning on kantud ohualtina Eesti Punasesse Nimestikku. Nagu teiste kaitsealuste liikide puhul, on kanakulli efektiivseks kaitseks vaja tunda ...
 • Synthesising the toxicokinetics and toxicodynamics of agrochemicals on bees: Deliverable D3.4 

  Jürison, Margret; Alaux, Cedric; Barascou, Lena; Brown, Mark JF; Costa, Cecilia; de la Rúa, Pilar; de Miranda, Joachim; di Prisco, Gennaro; Forsgren, Eva; Gekière, Antoine; Hellström, Sara; Le Conte, Yves; Linguadoca, Alberto; Karise, Reet; Mahmood, Ferozah; Mänd, Marika; Martínez- López, Vicente; Medrzycki, Piotr; Morrison, Morgan; Neumann, Peter; Onorat, Piero; Paxton, Robert; Sene, Deborah; Siviter, Harry; Straw, Edward A; Strobl, Verena; Yanez, Orlando (PoshBee, 2022)
  Within the PoshBee Project we have tested three bee species – honey bees Apis mellifera, bumble bees Bombus terrestris and solitary bees Osmia bicornis – for their sensitivity to pesticides and analysed the clearance of ...
 • Acute and chronic effects of agrochemicals, and their synergistic interactions, on bees: Deliverable D3.3 

  Barascou, Lena; Brown, Mark JF; Costa, Cecilia; de la Rúa, Pilar; de Miranda, Joachim; di Prisco, Gennaro; Forsgren, Eva; Gekière, Antoine; Hellström, Sara; Jürison, Margret; Le Conte, Yves; Linguadoca, Alberto; Mahmood, Ferozah; Mänd, Marika; Martínez-López, Vicente; Medrzycki, Piotr; Morrison, Morgan; Neumann, Peter; Onorat, Piero; Paxton, Robert; Sene, Deborah; Siviter, Harry; Straw, Edward A; Strobl, Verena; Yanez, Orlando; Alaux, Cedric (PoshBee, 2022)
  Inter-individual differences in pesticide sensitivity may trigger variability in the risk posed by pesticides. Therefore, to better inform pesticide risk assessment for bees, we studied the variability of responses to ...
 • Improved protocols for testing agrochemicals in bees: Deliverable D3.2 

  Medrzycki, Piotr; Hellström, Sara; Straw, Edward; Linguadoca, Alberto; Jürison, Margret; Alaux, Cedric; Barascou, Lena; Brown, Mark; Costa, Cecilia; De la Rúa, Pilar; de Miranda, Joachim Rodrigues; di Prisco, Gennaro; Forsgren, Eva; Karise, Reet; Le-Conte, Yves; Mänd, Marika; Martínez-López, Vicente; Neumann, Peter; Onorati, Piero; Paxton, Robert; Sene, Deborah; Strobl, Verena; Yanez, Orlando (PoshBee, 2021)
  Within the PoshBee Project, we have worked out precise protocols for testing the toxicological endpoints and metabolisation rate of agrochemicals on and in bees. Three agrochemical classes (insecticides, fungicides and ...
 • Manuscript of toxicokinetics of three agrochemicals in three model bee species: Deliverable D3.1 

  Costa, Cecilia; Di Prisco, Gennaro; Alaux, Cedric; Onorati, Piero; Jürison, Margret; Karise, Reet; Mänd, Marika; Hellström, Sara; Medrzycki, Piotr (PoshBee, 2022)
  As part of the activities foreseen by the POSHBEE project, we performed experiments to verify the toxicokinetics of three pesticides (the insecticide sulfoxaflor, the fungicide azoxystrobin and the herbicide glyphosate) ...
 • Turuarendustoetuse abil ellu viidud tegevuste mõju nendes osalenud ettevõtjate müügitulemustele 

  Lillemets, Jüri; Viira, Ants-Hannes (Eesti Maaülikool, 2019)
  Uuringu eesmärk on analüüsida Eesti riigi eelarvest rahastatava meetme „Turuarendustoetus“ (edaspidi ka turuarendustoetus) abil ellu viidud tegevuste mõju nendes osalenud ettevõtetele. Turuarendustoetuse tegevuste eesmärk ...
 • Põllumajandusliku maakasutuse muutuse analüüs sõltuvalt tulevikustsenaariumitest : uuringu lõpparuanne 

  Viira, Ants-Hannes; Kauer, Karin; Melts, Indrek; Jürgenson, Evelin; Maasikamäe, Siim; Rasva, Marii; Põdra, Kätlin; Lillemets, Jüri; Ariva, Jelena; Azadi, Hossein (Eesti Maaülikool, 2023)
  Uuringu „Põllumajandusliku maakasutuse muutuse analüüs sõltuvalt tulevikustsenaariumitest“ eesmärk on luua stsenaariumid põllumajandusliku maakasutuse võimalike muutuste kohta ja analüüsida nende muutuste peamisi ...
 • Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023‒2027 eelhindamine : lõpparuanne 

  Aro, Kersti; Viira, Ants-Hannes; Loit, Evelin; Leming, Ragnar; Visnapuu, Katriin; Talgre, Liina; Kaasik, Allan; Ariva, Jelena; Lillemets, Jüri; Elias, Terje (Eesti Maaülikool, 2021)
  Maaeluministeeriumi (edaspidi MeM) juhtimisel koostatakse Euroopa Liidu (edaspidi EL) ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava aastateks 2023–2027 (edaspidi ÜPP strateegiakava). ÜPP strateegiakava koondab senised ...
 • Ruhnu kalmistu hoolduskava 

  Juur, Sten (koostaja); Jõgar, Ülle (koostaja); Nõmmela, Mari (koostaja); Sainast, Henri (koostaja); Umal, Kätlin (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2019)
  EELK Ruhnu Püha Magdaleena koguduse kalmistule koostatud hoolduskava eesmärk on tagada kirikuaia kui mälestise muinsus- ja looduskaitseliste väärtuste säilimine. Hooldusettepanekute tegemisel on1 lähtutud ruhnurootslaste ...
 • Urvaste kalmistu hoolduskava 

  Jõgar, Ülle (koostaja); Umal, Kätlin (koostaja); Juur, Sten (koostaja); Sainast, Herni (koostaja); Lind, Janar (koostaja); Magerramova, Nataliia (koostaja); Nõmmela, Mari (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2018)
  Urvaste kalmistu hoolduskava eesmärgiks on anda soovituslikud ettepanekud matmisala edaspidiseks hoolduseks. Hoolduskava koostasid Eesti Maaülikooli üliõpilased Ülle Jõgar, Kätlin Umal, Sten Juur, Henri Sainast, Janar Lind ...
 • Randvere kalmistu hoolduskava 

  Nõmmela, Mari (koostaja); Külm, Siiri (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2018)
  Randvere kalmistu hoolduskava on koostatud Viimsi Vallavalitsuse tellimusel Randvere kalmistule. Hoolduskava eesmärk on:  määratleda kalmistu väärtused  tuua välja matmisala hooldusprobleemid  määratleda hooldustegevuste ...
 • Jõhvi linna kalmistu hoolduskava 

  Aleksanderson, Külli (koostaja); Nõmmela, Mari (koostaja); Kallavus, Triin (koostaja); Sekavin, Liisa (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolev Jõhvi kalmistu hoolduskava on koostatud Jõhvi Vallavalitsuse tellimusel. Hoolduskava on koostanud Eesti Maaülikooli tudengid Külli Aleksanderson, Triin Kallavus ja Liisa Sekavin dotsent PhD Mari Nõmmela juhendamisel ...
 • Viljandi Vana kalmistu hoolduskava 

  Nõmmela, Mari (koostaja); Römer, Siiri (koostaja); Soll, Kristi (koostaja); Sammel, Ellen (koostaja); Lobunkova, Elina (koostaja); Altsaar, Kristel (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2015)
  Käesolev Viljandi Vana kalmistu hoolduskava on koostatud Viljandi linnavalitsuse tellimusel. Hoolduskava on koostanud Mari Nõmmela ja Siiri Römer koos Eesti Maaülikooli tudengitega (Kristi Soll, Ellen Sammel, Elina Lobunkova, ...
 • Haljala kalmistu hoolduskava 

  Dremljuga-Grüner, Katri (koostaja); Metsas, Jaanika (koostaja); Mett, Annabel (koostaja); Nõmmela, Mari (koostaja); Raivet, Liina-Kai (koostaja); Sembach-Hõbemägi, Ingrid (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2022)
  EELK Haljala Püha Mauritiuse koguduse kirikuaia hoolduskava eesmärk on tagada ajaloolise matusepaiga muinsus- ja looduskaitseliste väärtuste säilimine.1 Ettepanekute tegemisel on arvestatud koguduse sooviga kujundada ...
 • Projekt „Bioressursside kõrgema väärindamise huvi tõstmine ja ressursside uuring“ : Kagu-Eesti bioressursside uuringu aruanne 

  Värnik, Rando (koostaja); Kriipsalu, Mait (koostaja); Kaasik, Allan (koostaja); Orupõld, Kaja (koostaja); Lillemets, Jüri (koostaja); Aro, Kersti (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2022)
  Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise direktiivi ((EL) 2018/2001, 11. detsember 2018) kohaselt on biomass põllumajandusest (nii taimsed kui ka loomsed materjalid), metsamajandusest ja sellega ...
 • Rekreatiivsete, sportlike ja turismitegevuse mõjud kaitsealadel – tegevuste, huvigruppide ja tegevuspaikade kaardistamine ning külastuskorralduslike soovituste väljatöötamine : lõpparuanne 

  Erit, Kadri (koostaja); Tuula-Fjodorov, Reeda (koostaja); Kose, Marika (koostaja); Pilving, Tarmo (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2022)
  See aruanne kajastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastatud projekti nr 3- 2_7/11017-2/2020 „Rekreatiivsete, sportlike ja turismitegevuse mõjud kaitsealadel – tegevuste, huvigruppide ja tegevuspaikade ...
 • Toimepidevuse hindamise juhised ettevõtetele : Programmi RITA tegevuse 1 projekt „Varustuskindluse tagamine toidu, esmatarbekaupade, isikukaitsevahendite ja vee tarneahelas Eestis“ lisa 5 

  Värnik, Rando; Põder, Anne; Visnapuu, Katriin; Aro, Kersti (Eesti Maaülikool, 2022)
  Juhised täienevad aja jooksul. Käesolev versioon on seisuga 30.03.2022.
 • Programmi RITA tegevuse 1 projekti „Varustuskindluse tagamine toidu, esmatarbekaupade, isikukaitsevahendite ja vee tarneahelas Eestis“ lõpparuanne 

  Värnik, Rando; Põder, Anne; Viira, Ants-Hannes; Lillemets, Jüri; Kiisk, Taavi; Aro, Kersti; Visnapuu, Katriin; Pärn, Tõnu; Tamm, Toomas; Tammepuu, Ants; Saaremäe, Egle; Kriipsalu, Mait; Tamm, Ottar; Ots, Meelis; Leming, Ragnar; Olt, Andres; Aasmäe, Birgit; Josing, Marje; Pulver, Bruno; Orro, Elmar; Lepane, Lia; Vanamölder, Aet; Tamm, Kalvi; Veskioja, Andre; Vettik, Raivo (Eesti Maaülikool, 2022)
  Lõpparanne täieneb aja jooksul. Käesolev versioon on seisuga 30.03.2022.
 • Uuring Peipsi järve füüsikalis-keemiliste ja fütoplanktoni kvaliteedinäitajate klassipiiride täpsustamiseks : aruanne 

  Nõges, Peeter (Eesti Maaülikool, 2020)
  Seni kehtinud EL veepoliitika raamdirektiivile (VRD) vastav vee ökoloogilise kvaliteedi hindamise üldraamistik Peipsi-Pihkva järve veekogumite kohta töötati välja 2006. aastal (Nõges & Nõges 2006). See hindamissüsteem ...
 • Rohtsete energiakultuuride uuringud 

  Noormets, Merrit; Raave, Henn; Viiralt, Rein; Kuusemets, Valdo; Alaru, Maarika; Kuht, Jaan; Talgre, Liina; Makke, Arvo (Eesti Maaülikool, 2007)
  Senised uurimistööd nii Euroopas kui USA-s on olnud suunatud potentsiaalsete energia tootmiseks sobilike heintaimede väljaselgitamisele. Valiku tegemisel on lähtutud eelkõige liikide produktiivsusest. Uurimistööde ...

View more