Show simple item record

dc.contributor.advisorNurmet, Maire
dc.contributor.authorKruuser, Sirle
dc.date.accessioned2012-06-07T11:37:59Z
dc.date.available2012-06-07T11:37:59Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/540
dc.description.abstractAntud bakalalaureusetöös oli autori eesmärgiks analüüsida rahandussuharvude meetodit kasutades Tulundusühistu Mereranna Põllumajandusühistu majandustegevust. Analüüsi teostamiseks tutvustati töö esimeses peatükis metoodika teooriat. Rahandussuhtarvude arvestamise meetod on üks mitmetes moodustest ettevõtlustulemuste hindamiseks. Töö empiirilises pooles arvutati ühistu majandusaasta aruannete põhjal rahandussuharvud, võrreldi saadud tulemusi Eesti keskmite näitajatega antud tegevusvaldkonnas, tehti järeldused ning töötati välja soovitused ühistu tegevustulemuste parandamiseks:  leida uued välisfinantseeringu pakkujad, mis tagaksid madalama intressimäära;  omanikud ehk liikmed peaksid oma panust ettevõttesse suurendama;  finantsstruktuuri juhtimise meetodeid tuleks muuta;  võlgade sisse nõudmise aktiivsust ei tohi lasta liiga madalaks;  tootmisvarude kogunemist tuleks vähendada, et kiirendada varade ringlemist. Analüüsi käigus selgus, et ühistu majandustulemused sõltuvalt oluliselt saadavatest toetustest. Toetuste hilinemine või mitte saamine muudab suhtarvude tulemusi pea alati ebsoovitavas suunas. Uuritava perioodi lõikes valdavalt paranevad ettevõtte tegevustulemusi iseloomustavad rahandussuhtarvude väärtused. Selle trendi jätkudes ja töös esitatud soovituste rakendamisel peaksid TÜ Mereranna Põllumajandusühistu majandustulemused veelgi paranema. Samas selgus rahandussuharvude analüüsist, et Tulundusühistu Mereranna Põllumajandusühistu on jätkusuutlik ettevõte, mis suudab ka majanduslikult rasketel aegadel jääda turul püsima ning jätkata tegevustulemuste parandamist, eeldades, et toetused ei kao ära. Võrreldes Eesti keskmiste näitajatega samas tegevusvaldkonnas ei saa öelda, et ühistul läheks keskmisest paremini või halvemini. Oluliseks puuduseks on siiski kõige olulisemateks peetavate suhtarvude tulemuste, ROA ja ROE, jäämine alla keskmise ja ka alla soovitava piirmäära. Tegeledes töös välja toodud soovitustega, peaks olema võimalik neid parandada.en_US
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis is topical because strong competition makes it necessary for a company to evaluate its performance in order to be able to survive in the current market. The practical value of the thesis lies in the evaluation of the performance and formulation of suggestions for improvement. The results of the analysis can help determine problematic areas in the cooperatives financial management. The purpose of this thesis is to conduct an analysis of financial racios based on the example of TÜ Mereranna Põllumajandusühistu for the years of 2006 – 2010 and to compare the results with average Estonian results in the same field. The author has formulated following tasks to achieve the aim of the thesis: 1) to give a theoretical overview based on the analysis of financial ratios; 2) to conduct financial ratio analysis and interpretation of the results; 3) to conduct comparative analysis with average Estonian financial ratios in the same field and to evaluate assessment of trends; 4) to generalize the results and develope suggestions to improve the performance of the cooperative. Based on the results of the financial ratio analysis, trend analysis and comperative analysis, the author has the following recommendations for the cooperative to improve the results of its perfomance: 1) cooperative should find new credit providers who offer lower interest rates; 2) owners should increase their contribution to the equity; 3) management methods of the financial structure should be changed; 4) the rate of producing assets that remain dormant should be reduced in order to speed up the circulation of assets. The results of the conducted analysis show that the cooperative is dependent on different endorsements. During the period analysed the results of the financial ratios indicate that TÜ Meraranna Põllumajandusühistu’s performance is improving and taking into account the recommendations of this thesis should improve even more. The analysis indicates that the cooperative is a sustainable enterprise. In comparison with the average Estonian financial ratios in the same field, the cooperative in not stronger nor weaker but has some strengths and some drawbacks. The author believes, that the drawbacks can be improved with given recommendations.
dc.subjectfinantsanalüüsen_US
dc.subjectTÜ Mereranna Põllumajandusühistuen_US
dc.subjectmajandustegevusen_US
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.titleFinantsanalüüs TÜ Mereranna Põllumajandusühistu näitel aastatest 2006-2010en_US
dc.title.alternativeFinancial Analysis of Cooperative based on the example of TÜ Mereranna Põllumajandusühistu in 2006-2010en_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2012-06-08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.