Show simple item record

dc.contributor.authorKangur, Toomas (koostaja)
dc.date.accessioned2019-06-20T08:21:00Z
dc.date.available2019-06-20T08:21:00Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5300
dc.descriptionTäistekstest
dc.description.abstractEesti maaelu arengukava 2007–2013 (edaspidi MAK) esimese telje meetme „Põllu-ja metsamajanduse infrastruktuur“ (edaspidi meede 1.8) püsihindamist teostab Eesti Maaülikooli majandus-ja sotsiaalinstituut. Vastavalt Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 86 lõike 1 kohaselt kehtestavad liikmesriigid püsihindamise süsteemi, mida vastavalt Põllumajandusministeeriumi volitusele teostab MAK 2007–2013 raames Eesti Maaülikooli Majandus-ja sotsiaalinstituut. Püsihindaja tegevus on määratletud põllumajandusministri 7. jaanuari 2009. a määrusega nr 3 „Eesti maaelu arengukava 2007–2013 seire ja hindamise kord“. Käesolev uurimistöö on teostatud 2010. aasta hindamisplaani alusel eesmärgiga parandada meetme rakendamist (eelkõige taotluste hindamist). Meede 1.8 kuulub MAK 2007–2013 1. teljemeetmete hulka. Meetme eesmärk on põllumajandus-ja erametsamaal kuivendussüsteemide toimimisvõime säilitamine, põllumajandus-ja erametsamaale juurdepääsu parandamine ja metsatulekahju ennetamine. Meetme alusel saavad toetust taotleda põllumajandusega tegelevad ettevõtjad, erametsaomanikud ja metsaühistud ning maaparandusühistud. Meetme 1.8 taotlusvoorud on olnud avatud neli korda: 1)03. detsember 2007 –17. jaanuar 2008; 2)01. oktoober –22. oktoober 2008; 3)14. september –02. oktoober 2009; 4) 06. oktoober –18.oktoober 2010; 5)03. oktoober –11. oktoober 2011. Edaspidi nimetatakse vastavalt esimene, teine, kolmas, neljasja viies taotlusvoor. Käesolev rakendusanalüüson teinemeetme 1.8 tulemusi kajastav dokument 2012.aastal. Aasta esimesel poolel valmis „Eesti maaelu arengukava 2007–2013 1., 3. ja 4. telje püsihindamise 2011. aasta aruanne“, mis sisaldab meetme 1.8 taotlusvoorude ülevaadet, toetuse saajate investeeringute, tegevusaja, müügitulu ja töötajate arvu analüüsi. Eelmiselaastal vormistati uurimistöö dokument, milles keskendutakse meetme eesmärkide täituvuse analüüsile ja hindamissüsteemi muutmise vajaduse määratlemisele. Käesoleva rakendusanalüüsi põhifookus on viienda taotlusvooru tulemustel. Rakendusanalüüsi eesmärgid on järgmised: 1)võrrelda viietaotlusvooru tulemusieelnevatega; 2)hinnata korduvtaotlejate osakaalu ja korduvtaotluste rahastamise tõenäosust; 3)anda ülevaade toetatud tegevustest; 4)analüüsida viienda taotlusvooru kasusaajate maakasutust; 5)hinnata investeeringute teostamise aktiivsust; 6)võrrelda sektori ja toetust saanud ettevõtjate majandusnäitajaid. Rakendusanalüüsi koostas EMÜ majandus-ja sotsiaalinstituudi maamajanduse uuringute ja analüüsi osakonna töötaja Toomas Kangur.est
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccesseng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectpõllumajandusest
dc.subjectmetsamajandusest
dc.subjecttaristuest
dc.subjecttoetusedest
dc.subjectuuringute aruandedest
dc.subjectEestiest
dc.titleEesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 1.8 „Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur“ rakendamistulemuste analüüs : V taotlusvoorest
dc.typeReporteng
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut. Maamajanduse uuringute ja analüüsi osakondest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess