Show simple item record

dc.contributor.authorRäisa, Risto (koostaja)
dc.date.accessioned2019-06-12T07:18:26Z
dc.date.available2019-06-12T07:18:26Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5259
dc.descriptionTäistekstest
dc.description.abstractEesti maaelu arengukava 2007-2013 hõlmab I telje raames ulatuslikke meetmeid põllumajandusliku tootmise konkurentsivõime suurendamiseks ja nõuetele vastava põllumajanduse edendamiseks. Meetme 1.4 „Põllumajandusettevõtete ajakohastamine“ alameede 1.4.1 „Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks“ on otseselt ette nähtud põllumajandusettevõtjate tehnoloogilise taseme tõstmiseks, keskkonna ja loomade heaolu parandamiseks ning tööhõive säilitamiseks maapiirkondades. Käesoleva analüüsi eesmärk on anda ülevaade meetme 1.4.1 rakendamise senistest tulemustest 2008–2009. aastal toetust saanud ettevõtjate ja nende majandusnäitajate analüüsimise kaudu. Analüüs keskendub eesmärgi saavutamisel järgmistele näitajatele: •meetme rakendamise tulemused ettevõtjate tegutsemise ajast lähtuvalt; •ettevõtjate müügitulu ja jaotus; •investeeringute suurus; •müügitulu, töötajate arvu ja toetatava investeeringu summa vahelised seosed; •turulepääsu ja turuosa; •tööviljakus; •ettevõtjate kasumi suurus; •hinnatakse toetust saanud ettevõtjaid analüüsitavate andmete kaudu Eesti Statistikaameti poolt avaldatud keskmiste näitajatega ja meetme vastavust sihtrühmale. Meetme rakendusskeemid valmisid 2007. aasta lõpuks ning toetustaotluste menetlemine toimus põhiliselt 2008. aasta jooksul. Oluliseks nii toetuse saajate arengu kui ka meetme tulemuste hindamise seisukohalt tuleb pidada toetuse määramise aegasid. Alates toetuse määramise otsusest saab tootja kindlustunde oma ettevõtte struktuuri täiendamiseks ning eeldatavasti avalduvad toetuse mõjud otseselt tootmises. Meetme rakendamisega ja toetuste määramise teostas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). Meetme 1.4.1 toetuse määramised toimusid 17.06.-11.08.2008. aastal ja 23.-24.04.2009. aastal. Lisaks on tehtud seoses vaiete ja rahaliste vahendite muutumisega täiendavaid määramisi üksikutele taotlustele. Meetme kasutusele võetud eelarve perioodil 2007-2008. aasta on 903,7 miljonit krooni, millest määratud toetuse summa on 890,1 miljonit krooni. Käesoleva analüüsi viis läbi Eesti Maaülikooli (EMÜ) majandus- ja sotsiaalinstituudi maamajanduse uuringute ja analüüsi osakond. Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 86 lõike 1 kohaselt kehtestavad liikmeriigid püsihindamise süsteemi. Vastavalt Põllumajandusministeeriumi volitusele teostab MAKi püsihindamist EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituut (püsihindaja). Püsihindaja tegevus on määratletud põllumajandusministri 7. jaanuari 2009. a määrusega nr 3 „Eesti maaelu arengukava 2007–2013 seire ja hindamise kord“. Analüüsi aruande koostas EMÜ maamajanduse uuringute ja analüüsi osakonna töötaja Risto Räisa.est
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccesseng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectinvesteeringudest
dc.subjectväikeettevõttedest
dc.subjectpõllumajandusettevõttedest
dc.subjecttoetusedest
dc.subjectmajandusnäitajadest
dc.subjectuuringute aruandedest
dc.subjectEestiest
dc.titleEesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.4.1 „Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks“ rakendamistulemuste ja ettevõtjate finantsolukorra analüüsest
dc.typeReporteng
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut. Maamajanduse uuringute ja analüüsi osakondest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess