Show simple item record

dc.contributor.advisorKask, Regino
dc.contributor.authorKööts, Risto
dc.date.accessioned2019-06-03T11:51:49Z
dc.date.available2019-06-03T11:51:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5188
dc.descriptionMagistritöö Metsatööstuse õppekavalest
dc.description.abstractTermiline töötlemine on puidu modifitseerimise meetod, mille käigus muudetakse puidu omadusi jäädavalt. Töötlemise mõju halli lepa (Alnus incana (L.) Moench) ja sanglepa (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) pinnaomadustele pole varasemalt põhjalikult uuritud. Magistritöö hüpoteesiks oli: termiline töötlemine parandab lepapuidu pinnaomadusi. Töös uuriti lepapuidu pinnakõvadust, pinnakaredust ja pinna kulumist erinevatel töötlusastmetel. Termiline töötlemine viidi läbi kümnel töötlusastmel, mis erinesid töötlemistemperatuuri ja protsessi kestuse poolest. Pinnakareduse määramisel kasutati kahte parameetrit (Ra, Rz) ning mõõtmised teostati kahel korral. Esmalt peale hööveldamist ja seejärel peale lihvimist. Töödeldud katsekehade tulemusi võrreldi termiliselt töötlemata katsekehade tulemustega. Tulemustest selgus, et halli lepa uuritud pinnaomadustest paranes pinnakaredus peale hööveldamist, ülejäänud pinnaomadused halvenesid. Keskmised Ra ja Rz väärtused vähenesid võrreldes töötlemata katsekehade keskmiste pinnakareduse väärtustega kõrgematel temperatuuridel rohkem. Kõige rohkem vähenes pinnakareduse keskmine Ra 23,2% (9. töötlusaste) ning keskmine Rz 20,2% (9. töötlusaste). Sanglepa uuritud pinnaomadustest paranes osaliselt pinnakõvadus, ülejäänud omadused halvenesid või termilise töötlemise mõju ei avaldunud. Keskmine pinnakõvadus suurenes madalamatel ja keskmistel temperatuuridel. Suurim keskmine pinnakõvadus erines termiliselt töötlemata katsekehade keskmisest pinnakõvadusest 19,1% (4. töötlusaste).est
dc.description.abstractThermal treatment is a method of wood modification, which changes the properties of wood permanently. The effect of the treatment on the surface properties of the grey alder (Alnus incana (L.) Moench) and the common alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) has not been thoroughly studied in the past. The hypothesis of the Master's thesis was: thermal treatment improves the surface properties of alder wood. On the basis of the research were studied surface static hardness, surface roughness and surface abrasion resistance of alder wood. Thermal treatment was performed at ten stages of treatment, which differed in processing temperature and process duration. Two parameters (Ra, Rz) were used to determine surface roughness, measurements were performed twice, first after planing and then after sanding. The results of the treated specimens were compared to the results of the untreated specimens. The results showed that the surface properties of the grey alder improved surface roughness after planing, while the remaining surface properties deteriorated. Average Ra and Rz values decreased more than the mean surface roughness values of the untreated specimens at higher temperatures. The highest decrease in mean surface roughness was Ra 23,2% (9th stage) and Rz 20,2% (9th stage). The surface properties of the common alder studied were partly improved by the surface hardness, the rest of the properties deteriorated or the effect of the thermal treatment did not appear. The mean surface hardness increased at lower and medium temperatures during treatment. The highest mean surface hardness differed 19,1% of the mean surface hardness of the untreated specimens (4th stage).eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectpinnakõvadusest
dc.subjectpinnakaredusest
dc.subjectkulumineest
dc.titleTermilise töötlemise mõju lepapuidu pinnaomadusteleest
dc.title.alternativeEffect of thermal treatment on surface characteristics of alder woodeng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2019-06-13
rioxxterms.freetoread.startdate13.09.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record