Show simple item record

dc.contributor.advisorKalder, Janar
dc.contributor.authorLežnev, Ilja
dc.date.accessioned2019-05-30T05:51:12Z
dc.date.available2019-05-30T05:51:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5083
dc.descriptionRakenduskõrgharidusõppe lõputöö Tehnotroonika õppekavalest
dc.description.abstractKäesoleva lõputöö eesmärgid on projekteerida valgusti, mis töötab autonoomsel toitel ning mida on võimalik häälestada juhtmevabalt. Sellise eesmärgi täitmiseks on vaja konstrueerida juhitav seade, mis antud töö raames nimetatakse keskseadmeks, ning valgusti autonoomse toidega, mis antud töö raames nimetatakse nutivalgustiks. Nutivalgustit kasutatakse maastiku dekoratiivvalgustuse jaoks ning seda reguleeritakse keskseadme abil. Samuti antud töö raames on vaja tuua kommunikatsioonilahendus suhtlemaks keskseadme ja nutivalgusti vahel. Töö käigus olid toodut kommunikatsioonilahendused nagu raadiotransiiver nRF24L01+ ja vabavaraline teek MySensor.h. Seejärel oli projekteeritud keskseade mikroarvuti Raspberry Pi Model B baasil kasutades tehnoloogiat VNC ja tarkvara Domoticz. Lõpuks oli projekteeritud nutivalgusti koos autonoomse toitesüsteemiga. Seadmes oli kasutatud mikrokontrollerit ATmega328P, valgusdioodi WS2812B, liitiumioonakut 14500, akukaitselülitust BQ29700, päikesepaneeli, laadimisekontrollerit MCP73871, madala pingelanguga pingeregulaatorit LP2980 ja pinget tõstmise lülitust LM2621. Antud töös oli koostatud nutivalgusti elektroonikaskeem ja disainitud trükkplaat. Trükkplaat oli tellitud ja koostatud. Samuti oli projekteeritud seadme korpus ja tehtud kasutatud komponentide hinnakalkulatsioon.est
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to develop a light with autonomous power supply and with wireless control. For the aim achievement need to construct the central control unit and smart light with autonomous power supply. The smart light uses for decorative lighting and the central control unit uses for regulating this smart light. Also, need the bring a solution of communication between these devices. The thesis starts was developed communication solution with transceiver nRF24L01+ and library MySensor.h. Then was assembled control unit with Raspberry Pi Model B, VNC and Domoticz. Finally, was engineered smart light with autonomous power supply. In device using microcontroller ATmega328P, intelligent LED WS2812B, Li-Ion battery 14500, protection integrated circuit BQ29700 for battery, solar panel, battery charge management controller MCP73871, ultra-low dropout regulator LP2980 and step-up DCDC converter LM2621. In this thesis was designed smart light electronics scheme and designed a PCB. PCB was ordered and assembled. Also, was drawn a case for smart light device and calculated components costs.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectlõputöödest
dc.subjectasjade internetest
dc.subjectelektroonikaest
dc.subjectvalgustidest
dc.titleAutonoomse toitega nutivalgustiest
dc.title.alternativeSmart light with autonomous power supplyeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2019-06-04
rioxxterms.freetoread.startdate4.09.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record